Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 1 mars 2021

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Kommunfullmäktige har möte 1 mars 2021 klockan 13.00.

Följ mötet via webben

Allmänheten och intresserade uppmanas att följa mötet via www.vastervik.se/webbtv istället för att besöka mötet på plats.

Mötet genomförs med vissa restriktioner och med möjlighet till distansdeltagande

Med anledning av coronapandemin har Västerviks kommun beslutat att vidta försiktighetsåtgärder och restriktioner kring möten. Det är dock viktigt att kommunfullmäktige kan genomföras för att kunna fatta viktiga beslut som rör verksamheterna i dessa tider. Därför kommer mötet hållas, med vissa restriktioner. Bland annat:

 • Ledamöterna sprids ut i lokalen.
 • Allmänhet och intresserade uppmanas följa livesändningen på hemsidan i stället för i lokalen.
 • Ledamöter och tjänstgörande ersättare med lindriga symptom ska inte delta på plats.
 • Ledamöter och tjänstgörande ersättare i riskgrupper ska inte delta på plats.

Handlingar och protokoll

Handlingarna till sammanträdet och protokollet hittar du bland relaterade dokument här på sidan och på kommunstyrelsens förvaltning, kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik.

Ärendelista

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Valärenden
 4. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Helena Sjöholm (M)
 5. Val av ersättare i kommunfullmäktiges demokratiberedning efter Helena Sjöholm (M)
 6. Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen - Jacob Hoffsten (SvP)
 7. Avsägelse från uppdrag som ledamot i socialnämnden - Anders Loman (SvP)
 8. Anmälningar
 9. Inlämnade frågor och interpellationer
 10. Interpellation om upphandling gällande kommunikationstjänster - svar
 11. Interpellation angående F-9-skola - svar
 12. Interpellation angående träd och buskar vid Didriksgränd - svar
 13. Interpellation om handläggande av inlämnade motioner - svar
 14. Interpellation angående växande klyftor i samhället - svar
 15. Revisorerna har ordet
 16. Reglemente för valnämnden - revidering
 17. Ungdomsmotion om stärkt sexualundervisning i skolan - svar
 18. Motion om att utreda en utvecklad in- och utfart till Västervik - svar
 19. Motion om avgiftsfria parkeringar och P-skiva - svar
 20. Motion Flexibla skolor sparar resurser - svar
 21. Motion om stopp av åderlåtning av välfärdssektorer - svar
 22. Motion angående översyn av den administrativa organisationen och ledningsfunktionen - svar
Sidan senast granskad den 18 februari 2021
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun