Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 24 maj 2021

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Kommunfullmäktige har möte 24 maj 2021 klockan 13.00.

Följ mötet via webben

Allmänheten och intresserade uppmanas att följa mötet via www.vastervik.se/webbtv istället för att besöka mötet på plats.

Webbsändningen startar omkring klockan 14.00. Under förmiddagen är det ungdomsfullmäktige och ungdomsfullmäktige sänds inte på webben. Sändningen börjar när ungdomsmotionerna är behandlade.

Mötet genomförs med vissa restriktioner och med möjlighet till distansdeltagande

Med anledning av coronapandemin har Västerviks kommun beslutat att vidta försiktighetsåtgärder och restriktioner kring möten. Det är dock viktigt att kommunfullmäktige kan genomföras för att kunna fatta viktiga beslut som rör verksamheterna i dessa tider. Därför kommer mötet hållas, med vissa restriktioner. Bland annat:

 • Ledamöterna sprids ut i lokalen.
 • Allmänhet och intresserade uppmanas följa livesändningen på hemsidan i stället för i lokalen.
 • Ledamöter och tjänstgörande ersättare med lindriga symptom ska inte delta på plats.
 • Ledamöter och tjänstgörande ersättare i riskgrupper ska inte delta på plats.

Handlingar och protokoll

Handlingarna till sammanträdet och protokollet hittar du bland relaterade dokument här på sidan och på kommunstyrelsens förvaltning, kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik.

Ärendelista

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Valärenden
 4. Anmälningar
 5. Interpellation till Dan Nilsson (S) om trygghet och framtidsplaner i Gamleby
 6. Interpellation ställd till Dan Nilsson om arbetsvillkor för timanställda
 7. Interpellation ställd till Dan Nilsson (S) angående almsjuka
 8. Inlämnade frågor och interpellationer
 9. Revisorerna har ordet
 10. Granskning av det förebyggande arbetet inom elevhälsan - svar
 11. Granskning av projektverksamheten - svar
 12. Integrationsstrategi 2018-2022 för Västerviks kommun - revidering utifrån förändrade ekonomiska förutsättningar
 13. Hållbarhetsbokslut 2020 för Västerviks kommun
 14. Revidering av Dalhem verksamhetsområde för vatten och avlopp
 15. Reducering av markupplåtelseavgifter år 2021 för uteserveringar, torghandel och affischställ
 16. Tillägg till skyltprogram för Västerviks kommun - digitala skyltar
 17. Motion om seniorernas hus - svar
 18. Motion om en äldreberedning - svar
 19. Motion angående kunskapsnivån om neuropsykiatriska tillstånd och ny resursskola - svar
 20. Motion om att utreda möjligheten att skapa nya ytor för idrott och folkhälsa i befintliga lokaler - svar
Sidan senast granskad den 27 maj 2021
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun