Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 25 januari 2021

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Kommunfullmäktige har möte 25 januari 2021 klockan 13.00.

Följ mötet via webben

Allmänheten och intresserade uppmanas att följa mötet via www.vastervik.se/webbtv istället för att besöka mötet på plats.

Mötet genomförs med vissa restriktioner och med möjlighet till distansdeltagande

Med anledning av coronapandemin har Västerviks kommun beslutat att vidta försiktighetsåtgärder och restriktioner kring möten. Det är dock viktigt att kommunfullmäktige kan genomföras för att kunna fatta viktiga beslut som rör verksamheterna i dessa tider. Därför kommer mötet hållas, med vissa restriktioner. Bland annat:

 • Ledamöterna sprids ut i lokalen.
 • Allmänhet och intresserade uppmanas följa livesändningen på hemsidan i stället för i lokalen.
 • Ledamöter och tjänstgörande ersättare med lindriga symptom ska inte delta på plats.
 • Ledamöter och tjänstgörande ersättare i riskgrupper ska inte delta på plats.

Handlingar och protokoll

Handlingarna till sammanträdet och protokollet hittar du bland relaterade dokument här på sidan och på kommunstyrelsens förvaltning, kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik.

Ärendelista

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Valärenden
 4. Avsägelse från uppdrag i kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges demokratiberedning - Helena Sjöholm (M) 2020/475
 5. Avsägelse från uppdrag i kommunfullmäktige - Carin Skog (V) 2020/476
 6. Anmälningar
 7. Inlämnade frågor och interpellationer
 8. Interpellation Negativ befolkningsutveckling och demografiska utmaningar - svar 2020/301
 9. Interpellation om vattenkvaliteten vid ytvattentäkten Hjorten - svar 2020/389
 10. Interpellation om den annalkande vaccinationen mot Covid-19 - svar 2020/445
 11. Interpellation angående projektet Frome - svar 2021/3
 12. Revisorerna har ordet
 13. Uppföljande granskning av IT- och informationssäkerhet - svar 2020/235
 14. Ägardirektiv 2021 för Västerviks kommuns helägda bolag - antagande 2020/293
 15. Utveckling av Bökensvedsområdet - inriktningsbeslut 2018/154
 16. Avtalssamverkan - redovisning 2020 2020/419
 17. Motion om belysning längs Vassbäcksvägen - svar 2019/24
 18. Motion om att se över behovet av olika boenden inom äldreomsorgen i kommunen - svar 2020/37
 19. Motion om stärkt samarbete för bättre missbruksvård - förslag till svar 2020/111
 20. Motion om att införa krav på kunskaper i svenska inom vård och omsorg - svar 2019/184
 21. Motion om att införa lagen om valfrihet inom fler verksamheter inom Västerviks kommun - svar 2019/447
 22. Motion om att stärka kommunens beredskap vid epidemier - svar 2020/201
Sidan senast granskad den 14 januari 2021
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun