Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 26 april 2021

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Kommunfullmäktige har möte 26 april 2021 klockan 10.00.

Följ mötet via webben

Allmänheten och intresserade uppmanas att följa mötet via www.vastervik.se/webbtv istället för att besöka mötet på plats.

Webbsändningen startar omkring klockan 14.00. Under förmiddagen är det ungdomsfullmäktige och ungdomsfullmäktige sänds inte på webben. Sändningen börjar när ungdomsmotionerna är behandlade.

Mötet genomförs med vissa restriktioner och med möjlighet till distansdeltagande

Med anledning av coronapandemin har Västerviks kommun beslutat att vidta försiktighetsåtgärder och restriktioner kring möten. Det är dock viktigt att kommunfullmäktige kan genomföras för att kunna fatta viktiga beslut som rör verksamheterna i dessa tider. Därför kommer mötet hållas, med vissa restriktioner. Bland annat:

  • Ledamöterna sprids ut i lokalen.
  • Allmänhet och intresserade uppmanas följa livesändningen på hemsidan i stället för i lokalen.
  • Ledamöter och tjänstgörande ersättare med lindriga symptom ska inte delta på plats.
  • Ledamöter och tjänstgörande ersättare i riskgrupper ska inte delta på plats.

Handlingar och protokoll

Handlingarna till sammanträdet och protokollet hittar du bland relaterade dokument här på sidan och på kommunstyrelsens förvaltning, kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik.

Ärendelista

1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
2. Ungdomsmotion Håll koll på drogerna - svar
3. Ungdomsmotion Att inkludera invandrare i samhället - svar
4. Ungdomsmotion Bevara Vituddens natur - svar
5. Ungdomsmotion Bättre miljö på Löga - svar
6. Ungdomsmotion Cykelbana till Gamleby och Gunnebo - svar
7. Ungdomsmotion Färre elever per klass - svar
8. Ungdomsmotion Förbättra busstiderna till landsbygden - svar
9. Ungdomsmotion Införande av cykelpumpar vid Västerviks Gymnasium - svar
10. Ungdomsmotion Kulturkrock skapar segregation i skolan - svar
11. Ungdomsmotion Sommarbusskort för elever i Västerviks kommun - svar
12. Ungdomsmotion Återinför sommarlovskorten - svar
13. Ungdomsmotion Äldreomsorgen bör få utökade resurser - svar
14. Ungdomsmotion Ny ishall i Västervik - svar
15. Allmänhetens frågestund
16. Val av ersättare i demokratiberedningen
17. Valärenden
18. Anmälningar
19. Inlämnade frågor och interpellationer
20. Revisorerna har ordet
21. Granskning av barnkonventionens efterlevnad - svar
22. Reduktion av livsmedelskontrollavgifter
23. Förbud mot att vistas på särskilt angivna platser - delegation till kommunstyrelsen

 

Sidan senast granskad den 16 april 2021
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun