Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 29 mars 2021

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Kommunfullmäktige har möte 29 mars 2021 klockan 13.00.

Följ mötet via webben

Allmänheten och intresserade uppmanas att följa mötet via www.vastervik.se/webbtv istället för att besöka mötet på plats.

Mötet genomförs med vissa restriktioner och med möjlighet till distansdeltagande

Med anledning av coronapandemin har Västerviks kommun beslutat att vidta försiktighetsåtgärder och restriktioner kring möten. Det är dock viktigt att kommunfullmäktige kan genomföras för att kunna fatta viktiga beslut som rör verksamheterna i dessa tider. Därför kommer mötet hållas, med vissa restriktioner. Bland annat:

 • Ledamöterna sprids ut i lokalen.
 • Allmänhet och intresserade uppmanas följa livesändningen på hemsidan i stället för i lokalen.
 • Ledamöter och tjänstgörande ersättare med lindriga symptom ska inte delta på plats.
 • Ledamöter och tjänstgörande ersättare i riskgrupper ska inte delta på plats.

Handlingar och protokoll

Handlingarna till sammanträdet och protokollet hittar du bland relaterade dokument här på sidan och på kommunstyrelsens förvaltning, kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik.

Ärendelista

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Valärenden
 4. Anmälningar
 5. Inlämnade frågor och interpellationer
 6. Interpellation angående Ljungbergaskolan, Västervik - svar
 7. Interpellation om föreningar och ekonomi pga covid-19 pandemin - svar
 8. Revisorerna har ordet
 9. Granskning av styrning och ledning inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg, med fokus på externa placeringar - svar
 10. Motion om höjd ledningskompetens inom digitalisering - svar
 11. Uppföljande granskning av IT- och informationssäkerhet - svar
 12. Revisionsberättelse 2020 för Västerviks kommun
 13. Årsredovisning 2020 för Västerviks kommun
 14. Prövning av frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna och den gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet
 15. Säkerhetsbokslut 2020
 16. Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamheter enligt plan- och bygglagen samt lagen om brandfarliga och explosiva varor - revidering från och med 1 april 2021
 17. Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen – ändring av avgifter
 18. Aktieägaravtal för Smålandshamnar AB
 19. Motion om stopp av åderlåtning av välfärdssektorer - svar
 20. Motion angående översyn av den administrativa organisationen och ledningsfunktionen - svar
 21. Motion om att låta skolpersonal vaccinera sig mot covid-19 på betald arbetstid - svar

 

Sidan senast granskad den 19 mars 2021
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun