Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 23 april 2018

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Här hittar du kungörelse, protokoll och ärenden till mötet.

Kommunfullmäktige i Västerviks kommun sammanträder måndagen den 23 april 2018 klockan 18.00 i Västervik Teater & Konferens, Bryggaren, Spötorget, Västervik.

Direkt efter upprop kommer mötet ajourneras för gruppdiskussioner. Mötet återupptas kl. 18.45. Gruppdiskussionerna webbsänds inte. 

Kungörelse

Kommunfullmäktiges kungörelse 2018-04-23, reviderad 2018-04-16 (pdf 170 kB)

Protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-23 (pdf 390 kB)

Handlingar

Samlingsfil alla handlingar 2018-04-23 (webbversion utan vissa personuppgifter) (pdf 4,5 MB)

Uppdateringar

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Information om mellanlagring och slutförvar av kärnbränsle
 4. Inlämnade frågor, interpellationer, motioner
  1. 4.a. Interpellation om delegationsbeslut och kostnader för advokatbyrå (pdf 87 kB)
  2. 4.b. Motion om duschrobotar på särskilda boenden (pdf 43 kB)
  3. 4.c. Motion om japanska toaletter (pdf 45 kB)
  4. 4.d. Motion om att skapa fler träffpunkter för äldre och långtidssjuka (pdf 90 kB)
  5. 4.e. Motion om äldreboendegaranti (pdf 109 kB)
 5. Hållbarhetsbokslut 2017
  1. Hållbarhetsbokslut 2017 Västerviks kommun (pdf 4,5 kB)
 6. Revisionsrapport om granskning av intern kontroll vid utbetalning av löner – svar
  1. Revisionsrapport om granskning av intern kontroll vid utbetalning av löner och kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar (pdf 377 kB)
 7. Ägardirektiv 2018 för Smålandshamnar AB - antagande
  1. Förslag till ägardirektiv 2018 för Smålandshamnar AB samt Oskarshamns fullmäktigebeslut om ägardirektiv 2018 (pdf 203 kB)
 8. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag per 31 mars 2018
  1. Redovisning av obesvarade motioner och medborgförslag (webbversion utan vissa personuppgifter) (pdf 1,2 MB)
 9. Valärenden
 10. Anmälningar
  1. Anmälningar (webbversion utan vissa personuppgifter) (pdf 5 MB)

Webbsändning

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna och allmänhetens hälsas välkommen. Här på webbplatsen kan du följa sammanträdet direkt och även se det i efterhand. Under gruppdiskussionerna klockan 18.15 till 18.45 är det paus i webbsändningen.

Klicka här för att se webbsändningen

Sidan senast granskad den 16 augusti 2019
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun