Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 26 februari 2018

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Här hittar du kungörelse, protokoll och ärenden till mötet.

Kommunfullmäktige i Västerviks kommun sammanträder måndagen den 26 februari 2018 kl. 13.00 i Västervik Teater & Konferens, Bryggaren, Spötorget, Västervik.

Kungörelse

Kommunfullmäktiges kungörelse 26 februari 2018 (pdf 284 kB)

Protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll 26 februari 2018 - beslut för omedelbar justering (pdf, 43 kB)

Kommunfullmäktiges protokoll 26 februari 2018 (pdf, 1 572 kB)

Samlingsfil med handlingar

Samlingsfil (pdf 9 693 kB)

Ärendelista och handlingar

1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
2. Allmänhetens frågestund
3. Antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige under mandatperioden 2018-2022 (pdf 484 kB)4. InIämnade frågor, interpellationer, motioner

5. Information om utlämning av surfplattor och tider för utbildning i digitala handlingar 

6. Revisionsrapport om uppföljande granskning av IT-verksamheten och informationssäkerhet i Västerviks kommun (pdf 487 kB)
7. Övergripande information om IT-säkerhet
8. Revisionsrapporter om granskning av intern kontroll vid fakturering till kund samt vid utbetalningar – svar (pdf 522 kB)
9. Revisionsrapport ”Granskning av verkställighet av fattade beslut” – svar (pdf 752 kB)
10. Revisionsrapport ”Styrning med riktlinjer och policydokument i Västerviks kommun” – svar (pdf 574 kB)
11. Revisionsrapport om granskning av intern kontroll vid utbetalningar av löner (pdf 154 kB)
12. Reglemente för den samordnade revisionen i Västerviks kommun – ändring (pdf 196 kB)
13. Utökad hyra på nya Dalsgården(pdf 995 kB)
14. Policy för inköp av el för Västerviks kommunkoncern (pdf 246 kB)
15. Ägardirektiv 2018 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och
de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB, TjustFastigheter AB och Västerviks Bostads AB (pdf 245 kB)
16. Ägardirektiv 2018 för Västervik Resort AB (pdf 145kB)
17. Förnyad grafisk profil för Västerviks kommun – svar på återremiss (pdf 2,7 MB)
18. Omdisponering i investeringsplan 2018 (pdf 180 kB)
19. Upphandlingspolicy för Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby och Västerviks kommun – ändring (pdf 407 kB)
20. Arkivreglemente för Västerviks kommunkoncern – ändring (pdf 337 kB)
21. Ersättning till röstmottagare och valnämndens ledamöter och ersättare vid de allmänna valen 2018 (pdf 99 kB)
22. Ersättning till röstmottagare vid tillfälligt öppnade förtidsröstningsställen (institutionsröstning) vid de allmänna valen 2018 (pdf 55 kB)
23. Utökade lokaler för högre studier vid Campus Västervik (pdf 1,1 MB)
24. Hyresavtal Plivit Tradehallen – ändring (pdf 365 kB)
25. Kvalitetspolicy för Västerviks kommunkoncern (pdf 322 kB)
26. Motion om att upprusta väg 35 – svar (pdf 344 kB)
27. Antalet tillfällen och avgifter för hushåll vid besök till kommunens återvinningscentraler – förlängd svarstid (pdf  148kB)
28. Medborgarförslag om tillgång till utedass/wc för äldre och funktionshindrade – ändring av kommunfullmäktiges beslut
2017-11-27, § 282
29. Inlämnade medborgarförslag
30. Valärenden
31. Anmälningar

 

Webbsändning

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna och allmänhetens hälsas välkommen. Här på webbplatsen kan du följa sammanträdet direkt och även se det i efterhand.

Klicka här för att se eftersändningen

Sidan senast granskad den 16 augusti 2019
Innehållsansvarig: Sofie Westerlund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun