Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 27 januari 2020

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 27 januari 2020 klockan 13.00. Mötet är i Stadsteatern, Västervik Teater & Konferens, Spötorget, Västervik. 

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna och allmänheten hälsas välkomna. På www.vastervik.se/webbtv kan du följa sammanträdet direkt och även se det i efterhand.

Frågor till fullmäktige

Vid sammanträdets början finns möjlighet att muntligt framföra frågor eller synpunkter till de förtroendevalda. Anmälan om detta och huvudsakligt innehåll på frågan sker till fullmäktiges ordförande på plats innan mötet.

Frågor till Allmänhetens frågestund ska lämnas skriftligt senast tre arbetsdagar före sammanträdet.

Handlingar och protokoll

Handlingarna till sammanträdet hittar du till höger här på sidan och på kommunstyrelsens förvaltning, kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik.

Protokollet justeras 6 februari 2020. Protokollet förvaras på kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik och publiceras här.

Ärendelista

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. TjustFastigheter AB - redovisning av viktiga händelser och utmaningar för verksamheten
 4. Västerviks Bostads AB - redovisning av viktiga händelser och utmaningar för verksamheten
 5. Interpellation om särbegåvade elever - Elin Sjölander Landerdahl (M)
 6. Inlämnade frågor och interpellationer
 7. Revisorerna har ordet
 8. Revisionsrapport om granskning av internbanken -svar på uppdrag
 9. Revisionsrapport om granskning av arbetet med orosanmälningar och uppföljning av placerade barn - svar
 10. Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda - svar på återremiss
 11. Kommunfullmäktiges demokratiberedning – förslag till utökat och förtydligat uppdrag
 12. Reglemente för kommunstyrelsen - revidering
 13. Avtalssamverkan - redovisning
 14. Styrdokumentet Personalsäkerhet och säkerhetsprövning Västerviks kommunkoncern -antagande
 15. Detaljplan för Katedern 11, centrumkoppling och särskilt boende, Gamleby, Västerviks kommun, Kalmar län - antagande
 16. Ägardirektiv 2020 för Västerviks kommuns helägda bolag och dotterbolag
 17. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern - revidering
 18. Motion om ny finanspolicy - svar
 19. Motion Halvera avgiften till kulturskolan - svar
 20. Motion om att införa föräldrakontrakt och andra åtgärder för att stödja och tydliggöra roller och ansvar mellan skolan och föräldrar - svar 

 21. Motion om bättre arbetsmiljö inom vård och omsorg gällande arbetskläder och tvättmöjligheter - svar
 22. Motion om bättre arbetsmiljö inom vården och omsorgen - svar
 23. Motion om språkkrav inom äldreomsorgen - svar
 24. Valärenden
 25.  Anmälningar

 

 

Sidan senast granskad den 7 februari 2020
Innehållsansvarig: Sofie Westerlund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun