Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 23 mars 2020

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen 23 mars 2020 klockan 13.00. Mötet är i Stadsteatern, Västervik Teater & Konferens, Spötorget, Västervik.  

Observera att ett ny kallelse tillkännagivits 16 mars 2020. 

Mötet genomförs med vissa restriktioner

Med anledning av coronapandemin har Västerviks kommun beslutat att vidta försiktighetsåtgärder och restriktioner kring möten. Det är dock viktigt att kommunfullmäktige kan genomföras för att kunna fatta viktiga beslut som rör verksamheterna i dessa tider. Därför kommer mötet 23 mars 2020 hållas, men vissa restriktioner införs. Bland annat:

 • Begränsad ärendelista där bara mest nödvändiga ärendena tas upp
 • Ledamöterna sprids ut i lokalen
 • Allmänhet och intresserade uppmanas följa livesändningen på hemsidan i stället för i lokalen
 • Ledamöter och ersättare med lindriga symptom ska inte delta. 
 • Ledamöter och ersättare i riskgrupper ska inte delta. 

Handlingar och protokoll

Handlingarna till sammanträdet hittar du till höger här på sidan och på kommunstyrelsens förvaltning, kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik.

Protokollet justeras 27 mars 2020. Protokollet förvaras på kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik och publiceras här.

Ärendelista

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Revisionsberättelse 2019 för Västerviks kommun
 3. Årsredovisning 2019 för Västerviks kommun
 4. Prövning av frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna och den gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet
 5. Sammanträden på distans för nämnderna
 6. Hyresavtal för nya lokaler till socialnämndens myndighets- och utredningsenhet
 7. Ny förskola inom fastigheterna Homman 1 och 2, Västervik - beslut om nybyggnation
 8. Valärenden
 9. Anmälningar
Sidan senast granskad den 16 mars 2020
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun