Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige och ungdomsfullmäktige 21 september 2020

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Måndag 21 september 2020 klockan 10.00. Stadsteatern, Västervik Teater & Konferens, Spötorget, Västervik. 

Mötet inleds med ungdomsfullmäktige. Där elva gymnasieelevers ungdomsmotioner kommer behandlas. Klockan 13.00 startar behandlingen av övriga ärenden på dagordningen. 

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna och det finns möjlighet att följa mötet på www.vastervik.se/webbtv. Där kan du även se mötet i efterhand. Sändningen från ungdomsfullmäktige kommer inte att publiceras för allmänheten. 

Med anledning av pandemin uppmanas allmänheten att följa mötet via webbsändningen istället för på plats i salen. 

Handlingarna till sammanträdet hittar du i högerkolumnen under länken Relaterade dokument. De finns även tillgängliga på kommunstyrelsens förvaltning, kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik.

Protokollet justeras 24 september 2020, klockan 10.00. Protokollet förvaras hos kommunstyrelsens förvaltning och publiceras på den här sidan, under Relaterade dokument. 

Ärendelista för mötet

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Ungdomsmotion om att höja lönen inom äldreomsorgen - svar
 3. Ungdomsmotion om regleringar av Komvux och SFI:s flytt behövs nu - svar
 4. Ungdomsmotion om att flytta Komvux och SFI från gymnasieskolan - svar
 5. Ungdomsmotion om körkortsteori - svar
 6. Ungdomsmotion om håll koll på drogerna - svar
 7. Ungdomsmotion om studietid eller möjlighet att få hjälp efter skolan - svar
 8. Ungdomsmotion om stärkt sexualundervisning i skolan - svar
 9. Ungdomsmotion om sommarbusskort för elever i Västerviks kommun - svar
 10. Ungdomsmotion om konstgräsplan i Gamleby - svar
 11. Ungdomsmotion om tiggeriförbud i Västerviks Kommun - svar
 12. Ungdomsmotion om att göra Västervik säkrare - svar
 13. Allmänhetens frågestund
 14. Anmälningar
 15. Valärenden
 16. Inlämnade frågor och interpellationer
 17. Interpellation Hur agerar du för att stärka hygienrutiner inom omsorgen? - svar
 18. Interpellation Hur agerar du för att säkerställa omsorgspersonalens kompetens då det gäller munvården för personer med omfattande omsorgsbehov? - svar
 19. Revisorerna har ordet
 20. Revisorernas granskning av hantering av fordon - svar
 21. Hyresavtal för byggnation av nytt särskilt boende i Gamleby
 22. Hyresavtal för om- och tillbyggnad av ny brandstation i Ankarsrum
 23. Motion om anhörigvården i Västerviks kommun - svar
 24. Motion om att Västervik bör investera mer i förebyggande arbete för äldres fysiska hälsa - svar
Sidan senast granskad den 24 september 2020
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun