Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 23 november 2020

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Kommunfullmäktige har möte 23 november 2020 klockan 10.00.

Följ mötet via webben

Allmänheten och intresserade uppmanas att följa mötet via www.vastervik.se/webbtv istället för att besöka mötet på plats.

Mötet genomförs med vissa restriktioner

Med anledning av coronapandemin har Västerviks kommun beslutat att vidta försiktighetsåtgärder och restriktioner kring möten. Det är dock viktigt att kommunfullmäktige kan genomföras för att kunna fatta viktiga beslut som rör verksamheterna i dessa tider. Därför kommer mötet hållas, med vissa restriktioner. Bland annat:

 • Ledamöterna sprids ut i lokalen. 
 • Allmänhet och intresserade uppmanas följa livesändningen på hemsidan i stället för i lokalen. 
 • Ledamöter och tjänstgörande ersättare med lindriga symptom ska inte delta.
 • Ledamöter och tjänstgörande ersättare i riskgrupper bör inte delta.

Handlingar och protokoll

Handlingarna till sammanträdet och protokollet hittar du bland relaterade dokument här på sidan och på kommunstyrelsens förvaltning, kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik.

Ärendelista, reviderad 20 november 2020

Kursiverat ärende: Tillagt 2020-11-20. 

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Anmälningar
 3. Valärenden
 4. Avsägelse från uppdraget som ledamot och 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden - Elin Sjölander Landerdahl (M)
 5. Val av nämndeman vid Kalmar tingsrätt - fyllnadsval efter Meg Engström Karlsson
 6. Avsägelse från uppdraget som styrelseledamot i TjustFastigheter AB - Therese Kligstedt (L)
 7. Avsägelse från uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden - Therese Kligstedt (L)
 8. Revidering och utökning av Almvik verksamhetsområde för vatten och avlopp
 9. Revidering av Blackstad verksamhetsområde för vatten och avlopp
 10. Utökning av Horn verksamhetsområde för vatten och spillvattenavlopp
 11. Utökning av Källvik verksamhetsområde för vatten och spillvattenavlopp
 12. Köp av Skörserum 1:29, Överum, Västerviks kommun
 13. Extra anslag till föreningslivet med anledning av covid-19 - ansökan om medel ur resultatutjämningsfonden för kommunstyrelsen
 14. Delårsrapport för Västerviks kommun januari - augusti 2020
 15. Åtgärder för att stödja näringslivet med anledning av covid-19 - markupplåtelseavgifter uteserveringar vintersäsongen 2020/2021
 16. Översyn med ändringar av Budget 2021 och ekonomisk planering 2022-2023 för Västerviks kommun
 17. Kommunal skattesats 2021 för Västerviks kommun
Sidan senast granskad den 20 november 2020
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun