Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 27 april 2020

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Kommunfullmäktige har möte 27 april 2020 klockan 13.00. 

Följ mötet via webben

Allmänheten och intresserade uppmanas att följa mötet via www.vastervik.se/webbtv istället för att besöka mötet på plats. 

Mötet genomförs med vissa restriktioner

Med anledning av coronapandemin har Västerviks kommun beslutat att vidta försiktighetsåtgärder och restriktioner kring möten. Det är dock viktigt att kommunfullmäktige kan genomföras för att kunna fatta viktiga beslut som rör verksamheterna i dessa tider. Därför kommer mötet hållas, med vissa restriktioner. Bland annat:

 • Begränsad ärendelista där bara mest nödvändiga ärendena tas upp
 • Ledamöterna sprids ut i lokalen
 • Allmänhet och intresserade uppmanas följa livesändningen på hemsidan i stället för i lokalen
 • Ledamöter och ersättare med lindriga symptom ska inte delta.
 • Ledamöter och ersättare i riskgrupper ska inte delta.

Handlingar och protokoll

Handlingarna till sammanträdet och protokollet hittar du till höger här på sidan och på kommunstyrelsens förvaltning, kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik.

Ärendelista

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Ägardirektiv 2020 för Smålandshamnar AB - fastställande
 3. Uppföljning och redovisning av åtgärdsplan efter flytten av SFI - svar på uppdrag
 4. Motion om laptop till alla förtroendevalda - svar
 5. Motion om anonymt visselblåsarsystem inom vården och omsorgen - svar
 6. Motion Sänktunnel vid Stora strömmen - svar
 7. Motion om att införa resursskola - svar
 8. Motion om redovisning av och plan för genomförande av förbättringsarbetet - svar
 9. Motion om NyföretagarCentrum för ökat företagande i kommunen och regionen - svar
 10. Motion om att införa porrfilter på Västerviks kommuns datorer - svar
 11. Motion om dricksvatten och ansökan om vattendomsförändring för Hjorten - svar
 12. Valärenden
 13. Anmälningar
Sidan senast granskad den 29 april 2020
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun