Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 23 september 2019

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 40
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Peter Johansson (M)
peter.johansson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Sofie Westerlund
0490-25 40 39
sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

Måndag 23 september 2019 klockan 13.00. Stadsteatern, Västervik Teater & Konferens, Spötorget, Västervik.

Kallelse och ärendelista

Kallelse till kommunfullmäktige 2019-09-23  (pdf, 1,2 MB)

Ärendelista (pdf, 182 kB)

Protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-09-23 (pdf, 1,4 MB)

Samlingsfil med handlingar

Samlingsfil med handlingar (pdf, 10 MB)

Handlingar

Kompletteringar i kursiv stil.

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare

 2. Allmänhetens frågestund

 3.  Inkomna frågor, interpellationer och motioner (pdf, 597 kB)

 4. Interpellation Finns det en konflikt mellan framtida ambulanshelikopters stationering och utvecklingen av drönarverksamhet? (pdf, 202 kB)
 5. Revisorerna har ordet

 6. Dagvattenstrategi för Västerviks kommun – information 

 7. Säkerhetspolicy för Västerviks kommunkoncern 2019-2022 (pdf, 739 kB)

 8. Västerviks kommuns plan vid hot och våld riktat mot förtroendevalda i samband med offentliga sammanträden (pdf, 824 kB)

 9.  

  Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Västerviks kommun – ändringar (pdf, 750 kB)

 10.  

  Hyresavtal för ny simhall i Västervik (pdf, 1,5 MB)

 11.  

  Motion om resfria möten – svar på återremiss (pdf, 935 kB)

 12.  

  Motion om näringslivsfullmäktige - ett nytt dialogforum – svar (pdf, 709 kB)

 13.  

  Motion om att bygga hyresrätter på Norrlandet – svar (pdf, 961 kB)

 14.  

  Motion om effektivare bygg- och stadsplanering genom VR-studio – svar (pdf, 1 MB)

 15.  

  Motion om en cykelplan – svar (pdf, 733 kB)

 16.  

  Motion angående uppdrag om utredning samt inventering av eftersatta områden utanför centralorten – svar (pdf, 897 kB)

 17.  

  Motion om säkrare rondell vid Albert Tengers väg och Folkparksvägen – svar (pdf, 857 kB)

 18.  

  Motion om granskning och åtgärder av brister gällande dygnsvilan – svar (pdf, 2,5 MB)

 19.  

  Motion om att söka med narkotikahund på kommunens skolor och gymnasiet – svar (pdf, 1,1 MB)

 20.  

  Sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2020 (pdf, 748 kB)

 21. Valärenden (pdf, 605 kB)

 22. Anmälningar (pdf, 3,3 MB)

I vissa handlingar tas personuppgifter bort vid webbpublicering.

Webbsändning

Kommunfullmäktiges möten är öppna och allmänheten hälsas välkomna. Här på webbplatsen kan du följa mötet direkt och i efterhand.

Klicka här för att se eftersändningen från sammanträdet

Sidan senast granskad den 13 november 2019
Innehållsansvarig: Sofie Westerlund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 40
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Peter Johansson (M)
peter.johansson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Sofie Westerlund
0490-25 40 39
sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun