Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 21 oktober 2019

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Peter Johansson (M)
peter.johansson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Måndag 21 oktober 2019 klockan 13.00. Stadsteatern, Västervik Teater & Konferens, Spötorget, Västervik. Handlingarna till mötet finns nedan.

Kompletteringar markeras i kursiv text.

Kallelse och ärendelista

Kallelse till kommunfullmäktige 2019-10-21  (pdf, 2,3 MB)  

Ärendelista (pdf, 180 kB)

Protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-10-21 (pdf, 2,1 MB)

Samlingsfil med handlingar

Samlingsfil (pdf, 13,4 MB)

Handlingar

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
  Fråga om ekonomiskt bidrag för pendling till studier på annan ort (pdf, 56 kB)
 3. Inlämnade frågor och interpellationer
  Interpellation om verksamheter och nedskärningar - Jacob Hoffsten (SV) (pdf,97 kB) 
 4. Interpellation ”Hur ska kvaliteten i omsorgen bibehållas och utvecklas” – Dan Larsen (SD) m.fl.(pdf, 668 kB)

 5. Revisorerna har ordet
 6. Kommunalt partistöd 2018 i Västerviks kommun – utbetalning 2020 (pdf, 1,4 MB)

 7.  

  Hyresavtal för Västerviks simhall – svar på återremiss (pdf, 2,6 MB)

 8.  

  Projekt Yrkesvärd – ansökan om medel från resultatutjämningsfonden (pdf, 962 kB)

 9.  

  Redovisning av åtgärder för bättre stöd till elever med särskilda behov – svar på uppdrag (pdf, 1,6 MB)

 10.  

  Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag per 30 september 2019 (pdf, 648 kB)

 11.  

  Motion om att inrätta en kultur- och fritidsnämnd – svar (pdf, 705 kB)

 12.  

  Motion om att återinrätta en kultur- och fritidsnämnd – svar (pdf, 908 kB)

 13.  

  Motion om förbud mot tiggeri på vissa platser – svar (pdf, 1,7 MB)

 14.  

  Motion om att Västerviks kommun bör arbeta för fler trygghetsboenden och en ökad valfrihet – svar (pdf, 1 MB)

 15.  

  Motion om avskaffande av delade turer inom vård och omsorg – svar (pdf, 3 MB)

 16.  

  Motion om en plan för 1000 nya jobb – svar (pdf, 1 MB)

 17.  

  Motion om flytt av SFI – svar (pdf, 1,8 MB)

 18.  

  Ungdomsmotion om större skåp på Västerviks Gymnasium – svar på återremiss (pdf, 1,4 MB)

 19.  

  Motion om försöksverksamhet med kontorslandskap i miniatyr i skolan – svar (pdf, 1MB)

 20.  

  Valärenden

 21.  Anmälningar (pdf, 1 MB)

   

I vissa handlingar tas personuppgifter bort vid webbpublicering.

Webbsändning

Kommunfullmäktiges möten är öppna och allmänheten hälsas välkomna. Här på webbplatsen kan du följa mötet direkt och i efterhand.

Öppna eftersändningen från sammanträdet här

Sidan senast granskad den 13 november 2019
Innehållsansvarig: Sofie Westerlund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Peter Johansson (M)
peter.johansson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun