Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 22 oktober 2018

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ålderspresident

Tills fullmäktige valt sin ordförande och vice ordförande fungerar ålderspresidenten, den ledamot som suttit längst tid i fullmäktige som ordförande.

Ålderspresidenten är Krister Örnfjäder (S)

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

 

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

 

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Här hittar du kungörelse, handlingar och protokoll till mötet. 

Kommunfullmäktige har möte 22 oktober 2018 klockan 18.00 i Västervik Teater & Konferens, Spötorget, Västervik. Sammanträdet är det första för mandatperioden 2018-2022.

Kungörelse

Kommunfullmäktiges kungörelse 2018-10-22 (pdf 188 kB)

Protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll från mötet justeras den 30 oktober och publiceras därefter här.

Kommunfullmäktiges protokoll 22 oktober 2018 - beslut med omedelbar justering (pdf 134 kB)

Kommunfullmäktiges protokoll 22 oktober 2018 (pdf, 715 kB)

Samlingfil med handlingar

Samlingsfil (pdf 19,6 mB)

Handlingar

Kompletteringar i kursiv stil

Kallelse med ärendelista (pdf 865 kB)

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Val av kommunfullmäktiges valberedning
 3. Val av kommunfullmäktiges presidium
 4. Ledamöternas presentation
 5. Utmärkelse hedersdoktor campuschef
 6. Allmänhetens frågestund
  Komplettering 22 oktober 2018 (pdf 82 kB)
 7. Ungdomsmotion om att utbilda våra ungdomar mot sexuella brott - svar på återremiss (se samlingsfil)
 8. Inlämnde frågor, interpellationer och motioner
  Komplettering 17 oktober 2018 (pdf 59 kB)

  Komplettering 22 oktober 2018 (pdf 50 kB)
 9. Överenskommelse om finansiering inför regionbildning 2019 (pdf 507 kB)
 10. Kommunalt partistöd 2017 i Västerviks kommun - utbetalning 2019 (pdf 1 mB)
 11. Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat till Kommuninvest (pdf 360 kB)
 12. Motion om extern utredning av kulturkvarter kring Spötorget - svar (pdf 15,4 mB)
 13. Motion om kvalitetssamordnare inom LSS-verksamheten - svar (pdf 362 kB)
 14. Motion om konstskola i daglig verksamhet inom LSS - svar (pdf 320 kB)
 15. Motion om utveckling av anhörigvården i Västerviks kommun - svar (pdf 430 kB)
 16. Motion om cykelstrategi för Västervik - svar (pdf 387 kB)
 17. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag per 30 september 2018, version utan vissa personuppgifter (pdf 196 kB)
 18. Valärenden
 19. Anmälningar, version utan vissa personuppgifter (940 kB)

  Komplettering 17 oktober 2018 (pdf 777 kB)

Webbsändning

Kommunfullmäktiges möten är öppna och allmänheten hälsas välkomna. Här på webbplatsen kan du följa mötet direkt och i efterhand via webbsidan.

Klicka här för att öppna eftersändningen från 22 oktober 2018

 

Sidan senast granskad den 1 november 2018
Innehållsansvarig: Sofie Westerlund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ålderspresident

Tills fullmäktige valt sin ordförande och vice ordförande fungerar ålderspresidenten, den ledamot som suttit längst tid i fullmäktige som ordförande.

Ålderspresidenten är Krister Örnfjäder (S)

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

 

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

 

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)