Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 17 december 2018

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 40
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Peter Johansson (M)
peter.johansson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Sofie Westerlund
0490-25 40 39
sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Här hittar du kungörelse, handlingar och protokoll till mötet. 

Kommunfullmäktige har möte 17 december 2018 klockan 13.00 i Västervik Teater & Konferens, Spötorget, Västervik.

Kungörelse

Kommunfullmäktiges kungörelse 2018-12-17 (pdf  195 kB)

Protokoll

Protokollet från mötet publiceras här efter justeringen som är planerad till 20 december 2018.

Samlingfil med handlingar

Samlingsfil (pdf 1 mB)

Handlingar

Kompletteringar i kursiv stil

Kallelse med ärendelista (pdf, 4 738 kB)

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Inlämnade frågor, interpellationer och motioner (pdf, 145 kB)

  Komplettering 2018-12-10 (pdf, 242 kB)
 4. Revisorerna har ordet
 5. Delårsrapport 1 januari-31 augusti 2018 för Regionförbunder i Kalmar län (pdf, 2 374 kB)
 6. Avgifter för hemsjukvård från 1 januari 2019 (pdf, 1 003 kB)
 7. Avgifter och bidrag inom äldreomsorgen 2019 (pdf, 1 009 kB)
 8. Avgifter, ersättningar och bidrag enligt socialtjänstlagen för insatser till personer med funktionsnedsättning samt anhöriga 2019 (pdf, 1 131 kB)
 9. Taxor 2019 för enheten för samhällsbyggnads verksamhetsområde (pdf, 1 295 kB)
 10. Val av befattningar i styrelser och nämnder m.m.
 11. Valärenden
 12. Anmälningar (pdf, 4 273 kB)

Webbsändning

Kommunfullmäktiges möten är öppna och allmänheten hälsas välkomna. Här på webbplatsen kan du följa mötet direkt och i efterhand via webbsidan.

 

Sidan senast granskad den 10 december 2018
Innehållsansvarig: Sofie Westerlund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 40
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Peter Johansson (M)
peter.johansson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Sofie Westerlund
0490-25 40 39
sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)