Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 25 april 2022

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Kommunfullmäktige har möte 25 april 2022 klockan 13.00 på Arenan, Västervik Resort.

Allmänhetens frågestund

I början av fullmäktiges möten finns möjligheten för allmänheten att ställa frågor till fullmäktige. Din fråga ska lämnas in skriftligt senast onsdagen 20 april 2022.

Läs mer om allmänhetens frågestund på:
www.vastervik.se/fragestund

Ärendelista

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Socialnämnden - redovisning av viktiga händelser och utmaningar för verksamheterna
 4. Miljö- och byggnadsnämnden - redovisning av viktiga händelser och utmaningar för verksamheterna
 5. Valärenden
 6. Anmälningar
 7. Inlämnade frågor och interpellationer
 8. Revisorerna har ordet
 9. Revidering av Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda
 10. Folkhälsostrategi för Västerviks kommun
 11. Programhandling för arena och eventhall
 12. Programhandling för fotbollsplaner
 13. Avsiktsförklaring om överlåtelse av fastigheten Västervik Läkaren 11 (Ellen Key)
 14. Investeringsram 2022 för kommunstyrelsen - utökning
 15. Redovisning av obesvarade motioner per 31 mars 2022
 16. Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2021
 17. Motion om förändrade grönyteskötsel/stadsängar - svar
Sidan senast granskad den 5 maj 2022
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun