Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 25 februari 2019

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 40
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Peter Johansson (M)
peter.johansson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Sofie Westerlund
0490-25 40 39
sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

Här hittar du kungörelse, handlingar och protokoll till mötet.

Kommunfullmäktige har möte 25 februari 2019 klockan 13.00 i Västervik Teater & Konferens, Spötorget, Västervik.  

Kungörelse och kallelse

Kallelse 14 februari 2019 (pdf 472 kB)

Protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-02-25 (pdf 2,1 MB)

Handlingar

Kompletteringar i kursiv stil

I vissa handlingar tas personuppgifter bort vid webbpublicering.

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Inlämnade frågor, interpellationer, motioner (pdf 1 MB)
 4. Motion om möjligheten att lägga en budget – svar (pdf 468 kB)
 5. Motion om att skapa en kommunal vaktstyrka – svar (pdf 175 kB)
 6. Motion om vattenförsörjning – svar (296 kB)
 7. Motion om att införa pausskola – svar (pdf 1,3 MB)
 8. Revisionsrapport om granskning av kommunens arbete med riktade statsbidrag – svar (pdf 817 kB)
 9. Revisionsrapport om granskning av inköp/upphandling – svar (pdf 268 kB)
 10. Revisionsrapport om granskning av intern kontroll kopplad till oegentligheter och mutor – svar (pdf 390 kB)
 11. Ägardirektiv 2019 för Västerviks Kommuns helägda bolag och dotterbolag (pdf 569 kB)
 12. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns helägda bolag och dotterbolag (pdf 438 kB)
 13. Evenemangspolicy för Västerviks kommun (pdf 190 kB)
 14. Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18) (pdf 1 MB)
 15. Överenskommelse mellan Region och kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård (pdf 534 kB)
 16. Utökning av Västervik verksamhetsområde för vatten och spillvatten och Loftahammar verksamhetsområde för vatten och spillvatten (pdf 2 MB)
 17. Arrendeavtal med stiftelsen Marsbäcken – förlängning (pdf 501 kB)
 18. Valärenden
 19. Anmälningar (pdf 199 kB)
  1. Komplettering 2019-02-18 (pdf 1,1 MB)

Webbsändning

Kommunfullmäktiges möten är öppna och allmänheten hälsas välkomna. Här på webbplatsen kan du normalt följa mötet direkt och i efterhand. 

Detta sammanträde kunde inte direktsändas eftersom lokalens internetuppkoppling ändrats på ett sätt som omöjliggjorde uppkoppling mot internet. Felet påverkade även möjligheterna att producera en heltäckande eftersändning av sammanträdet, eftersom inspelningen av tekniska skäl inte kunde göras längre än fyra timmar. Därmed är denna eftersändning avbruten någonstans mellan punkt 10 och punkt 11. Vi beklagar detta och hoppas att förutsättningarna för att genomföra både en felfri direktsändning och eftersändning finns vid nästa sammanträdestillfälle i mars månad 2019.

Klicka här för att öppna den eftersändning som finns från sammanträdet 25 februari 2019

Sidan senast granskad den 1 mars 2019
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 40
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Peter Johansson (M)
peter.johansson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Sofie Westerlund
0490-25 40 39
sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun