Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 25 mars 2019

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 40
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Peter Johansson (M)
peter.johansson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Sofie Westerlund
0490-25 40 39
sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

Här hittar du kungörelse, handlingar och protokoll till mötet.

Kommunfullmäktige har möte 25 mars 2019 klockan 13.00 i Västervik Teater & Konferens, Spötorget, Västervik.  

Kungörelse och kallelse

Kommunfullmäktiges kungörelse 18 mars 2019 (pdf 201 kB)

Protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-03-25 (pdf 746 kB)

Samlingsfil med handlingar

Samlingsfil (pdf 10 MB)

Handlingar

Kompletteringar i kursiv stil (ärende 3 och 18)

I vissa handlingar tas personuppgifter bort vid webbpublicering.

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Inlämnade frågor, interpellationer, motioner (pdf 665 kB)
  1. Komplettering 18 mars 2019 (pdf 52 kB)
  2. Komplettering 19 mars 2019 (pdf 708 kB)
  3. Komplettering 22 mars 2019 (pdf 3,9 MB)
 4. Motion om folkomröstning för byggande av en södra infart till Västervik - svar (pdf 255 kB)
 5. Avtal mellan Västerviks kommun och Delila AB om förvärv av skärgårdsfartyg (pdf 455 kB)
 6. Hyresavtal för nya lokaler till socialnämndens myndighets- och utredningsenhet (pdf 860 kB)
 7. Komfortanläggningar till socialnämndens verksamhetslokaler (pdf 270 kB)
 8. Revisorerna har ordet
 9. Revisionsberättelse 2018 för Västerviks kommun (pdf 2 732 kB)
 10. Årsredovisning 2018 för Västerviks kommun (pdf 1 609 kB)
 11. Prövning av frågan om ansvarsfrihet 2018 för Västerviks kommun (70 kB)
 12. Säkerhetsbokslut för mandatperioden 2015-2018 (pdf 212 kB)
 13. Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden – ändring (pdf 254 kB)
 14. Taxa för prövning och tillsyn inom lag om tobak och liknande produkter, alkohollagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel från 1 maj 2019 (pdf 426 kB)
 15. Förbundsordning för Samordningsförbundet i Kalmar län – revidering (pdf 934 kB)
 16. Ägardirektiv 2019 för Smålandshamnar AB (pdf 195 kB)
 17. Ersättning till röstmottagare och valnämndens ledamöter och ersättare vid val till Europaparlamentet 2019 (pdf 187 kB)
 18. Arrendeavtal med stiftelsen Marsbäcken – förlängning (pdf 644 kB)
 19. Valärenden
 20. Anmälningar (pdf 1 527 kB)

Webbsändning

Kommunfullmäktiges möten är öppna och allmänheten hälsas välkomna. Här på webbplatsen kan du normalt följa mötet direkt och i efterhand. 

Klicka här för att öppna eftersändningen från sammanträdet 25 mars

Sidan senast granskad den 13 november 2019
Innehållsansvarig: Sofie Westerlund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 40
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Peter Johansson (M)
peter.johansson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Sofie Westerlund
0490-25 40 39
sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun