Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 28 januari 2019

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 40
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Peter Johansson (M)
peter.johansson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Sofie Westerlund
0490-25 40 39
sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

Här hittar du kungörelse, handlingar och protokoll till mötet. 

Kommunfullmäktige har möte 28 januari 2019 klockan 13.00 i Västervik Teater & Konferens, Spötorget, Västervik.

Kungörelse och kallelse

Kallelse 17 januari 2019 (pdf 285 kB)

Protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-01-28 (pdf 236 kB)

Protokollet justeras 5 februari 2019. 

Handlingar

Kompletteringar i kursiv stil

I vissa handlingar tas personuppgifter bort vid webbpublicering. 

  1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
  2. Allmänhetens frågestund
  3. Inkomna frågor, interpellationer och motioner (pdf 344 kB)
    1. Komplettering (pdf 1 MB)
  4. Motion om att skapa surfzoner för allmänheten – svar (pdf 257 kB)
  5. Motion om seniorernas hus – svar (pdf 397 kB)
  6. Ungdomsmotion Skolmat – svar på uppdrag (pdf 712 kB)
  7. Revisorerna har ordet
  8. Revisionsrapport om granskning av kommunens arbete med riktade statsbidrag – svar (pdf 932 kB)
  9. Samtal och gruppdiskussion om kommunfullmäktiges uppdrag och arbetsformer
  10. Skyltprogram för Västerviks kommun (pdf 612 kB)
  11. Valärenden
  12. Anmälningar (pdf 1,5 MB)
    1. Komplettering (pdf 322 kB)
    2. Komplettering 2 (pdf 344 kB)

Webbsändning

Kommunfullmäktiges möten är öppna och allmänheten hälsas välkomna. Här på webbplatsen kan du följa mötet direkt och i efterhand via webbsidan.

Öppna eftersändningen av sammanträdet här

Sidan senast granskad den 16 augusti 2019
Innehållsansvarig: Sofie Westerlund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 40
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Peter Johansson (M)
peter.johansson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Sofie Westerlund
0490-25 40 39
sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun