Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 29 april 2019

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 40
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Peter Johansson (M)
peter.johansson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Sofie Westerlund
0490-25 40 39
sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

Här hittar du kungörelse, handlingar och protokoll till mötet.

Kommunfullmäktige har möte 29 april 2019 klockan 10.30 i Västervik Teater & Konferens, Spötorget, Västervik.

Direkt efter uppropet och val av justerare kommer mötet ajourneras för en utbildning i Outlook för fullmäktiges ledamöter och ersättare. Utbildningen kommer inte att webbsändas.

Ungdomsdebatt är planerad med elever från årskurs 2, Västerviks Gymnasium, i samband med besvarande av ungdomsmotioner. Denna del börjar omkring klockan 13.00 och webbsänds inte.

Kungörelse och kallelse

Kommunfullmäktiges kungörelse 18 april 2019 (pdf 228 kB)

Kallelse till kommunfullmäktige 2019-04-29 (pdf 719 kB)

Protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-29 (pdf 401 kB) uppdaterad 2019-05-29

Handlingar

Kompletteringar i kursiv stil. 

I vissa handlingar tas personuppgifter bort vid webbpublicering.

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Ungdomsmotion om fler billiga bostäder – svar
 3. Ungdomsmotion om omklädningsrum till juniorlagen i Västervik IK – svar
 4. Ungdomsmotion om boxningsklubb – svar
 5. Ungdomsmotion om nytt övergångsställe på Östersjövägen – svar
 6. Ungdomsmotion om hemsida och/eller app med Västerviks kommuns utbud av föreningar och aktiviteter – svar
 7. Ungdomsmotion om kommunens egna app – svar
 8. Ungdomsmotion om större skåp på Västerviks gymnasium – svar
 9. Ungdomsmotion om att känna sig trygg i skolan – svar
 10. Allmänhetens frågestund
 11. Inlämnade frågor, interpellationer, motioner (pdf 690 kB)
  1. Komplettering 2019-04-24 (pdf 195 kB)
 12. Motion om att införa föräldrakontrakt mellan skolan och föräldrar – remittering (pdf 187 kB)
 13. Motion om införande av servicelöften – svar (pdf 389 kB)
 14. Motion om äldreboendegaranti – svar (pdf 779 kB)
 15. Motion om elevhälsogaranti – svar (pdf 427 kB) 
 16. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag per 31 mars 2019 (pdf 157 kB) 
 17. Hållbarhetsbokslut 2018 för Västerviks kommun (pdf 6,5 MB) 
 18. Västerviks ishockeyklubb – ansökan om extra ordinärt föreningsbidrag (pdf 1 MB) 
 19. Ombudgetering av pågående investeringar och revidering av 2019 års investeringsbudget (pdf 188 kB)
  1. Komplettering 2019-04-24 (pdf 149 kB) 
 20. Revisorerna har ordet 
 21. Revisionsrapport om granskning av internbanken – svar (pdf 500 kB) 
 22. Revisionsrapport om granskning av ledarskapet i klassrummet – svar (pdf 763 kB) 
 23. Reglemente för intern kontroll för Västerviks kommunkoncern – revidering (pdf 203 kB) 
 24. Valärenden
 25. Anmälningar (pdf 3 MB) 

Webbsändning

Kommunfullmäktiges möten är öppna och allmänheten hälsas välkomna. Här på webbplatsen kan du normalt följa mötet direkt och i efterhand.

April månads möte hade två avsnitt som inte webbsändes (utbildning före mötets start och ungdomsdebatt ärende 2-9).

Sändning från Kommunfullmäktiges sammanträde 29 april

Sidan senast granskad den 29 maj 2019
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 40
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Peter Johansson (M)
peter.johansson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Sofie Westerlund
0490-25 40 39
sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun