Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 31 januari 2022

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Kommunfullmäktige har möte 31 januari 2022 klockan 13.00. Allmänheten uppmanas att följa mötet via webb iställt för på plats i salen. 

Allmänhetens frågestund

I början av fullmäktiges möten finns möjligheten för allmänheten att ställa frågor till fullmäktige. Din fråga ska lämnas in skriftligt senast onsdagen 26 januari 2022.

Läs mer om allmänhetens frågestund på: 

www.vastervik.se/fragestund

Ärendelista

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Valärenden
 4. Anmälningar
 5. Inlämnade frågor och interpellationer
 6. Revisorerna har ordet
 7. Granskning om efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR) - svar
 8. Västerviks Bostads ABs hållbarhetsarbete - information
 9. Kommunstyrelsen - redovisning av viktiga händelser och utmaningar för verksamheterna
 10. Ägardirektiv 2022 för Västerviks kommuns helägda bolag, samt dotterbolag - antagande
 11. Miljö- och byggnadsnämndens ansökan om uttag ur resultatutjämningsfonden 2021
 12. Motion om att ta ansvar för personalförsörjningen inom den kommunala välfärden - svar
 13. Motion Om att aldrig tillåta att gängkriminella och "hederskultur" påverkar våra kommunmedarbetares trygghet, säkerhet och möjlighet att utföra sitt arbete - svar
Sidan senast granskad den 11 februari 2022
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun