Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige och ungdomsfullmäktige23 maj 2022

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Kommunfullmäktige har möte 23 maj 2022 klockan 14.00 på Arenan, Västervik Resort. Under förmiddagen samma dag kommer Ungdomsfullmäktige genomföras. 

Ungdomsfullmäktige

Varje håller fullmäktige en debatt med företrädare för ungdomar i kommunen och fullmäktiges ledamöter. Sedan några år tillbaka sker debatten i form av Ungdomsfullmäktige.

Elever på Västerviks gymnasium har under hösten 2021 skrivit motioner till fullmäktige. Ett 80-tal motioner lämnades in. Efter en urvalsprocess där både demokratiberedningen och eleverna på gymnasiet fått säga sitt har nio motioner valts ut för att besvaras vid fullmäktige 23 maj 2022. 

På mötet kommer eleverna får berätta om sina motionerna för fullmäktige. Ansvarig politiker kommer berätta om det yttrande som tagits fram som förslag till svar på motionen. Därefter sker en debatt där elever och fullmäktiges ledamöter deltar. Efter debatten beslutar fullmäktiges ledamöter om motionen ska bifallas, avslås eller besvaras. 

Allmänhetens frågestund

I början av fullmäktiges möten finns möjlighet för allmänheten att ställa frågor till fullmäktige. Din fråga ska lämnas in skriftligt senast onsdagen 18 maj 2022.

Läs mer om allmänhetens frågestund på:
www.vastervik.se/fragestund

Ärendelista

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Ungdomsmotion Billigare busskort för ungdomar - svar
 3. Ungdomsmotion Bygg en skatepark - svar
 4. Ungdomsmotion Belysning i Gamleby - svar
 5. Ungdomsmotion Förbättra duscharna i omklädningsrummen - svar
 6. Ungdomsmotion Inga mer blöta rumpor och rostiga cyklar - svar
 7. Ungdomsmotion Framställ fler ridvägar och inrätta ett övergångställe - svar
 8. Ungdomsmotion Nolltolerans mot droger - svar
 9. Ungdomsmotion Hem- och konsumentkunskap i gymnasiet - svar
 10. Ungdomsmotion Skolans mobbningssystem måste ändras - svar
 11. Allmänhetens frågestund
 12. Miljö- och byggnadsnämnden - redovisning av viktiga händelser och utmaningar för verksamheterna
 13. Revisorerna har ordet
 14. Granskning av Västerviks kommuns föreningsbidrag - svar
 15. Valärenden
 16. Anmälningar
 17. Inlämnade frågor och interpellationer
 18. Premie till kommunens anställda under 2021
 19. Hälso- och arbetsmiljöpolicy för Västerviks kommunkoncern
 20. Avgift för plats på fritidshem och pedagogisk omsorg för skolbarn – ändring av datum i taxan
 21. Motion Narkotikafri kommun - svar
 22. Motion om översyn av rekryteringsprocessen och chefernas ansvar gällande rekrytering av personal till bland annat äldreomsorg - svar
 23. Motion angående placerade barn inom skolomsorgen i Västerviks kommun - svar
 24. Motion Uppdatera utredningen rörande ett läns- och regionbyte - svar
Sidan senast granskad den 12 maj 2022
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun