Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Rådet för funktionshinderfrågor protokoll från tidigare år

Kontakta rådet för funktionshinderfrågor

Västerviks kommun
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

0490-25 40 00 

Fax: 0490-25 40 61

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakt

Malin Davidsson
0490-25 40 17
malin.davidsson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Här hittar du äldre minnesanteckningar från möten med Rådet för funktionshinderfrågor (RFH). 

2017

Rådet för funktionshinderfrågor anteckningar 2017-12-08 (pdf 190 kB)

Rådet för funktionshinderfrågor anteckningar 2017-09-22 (pdf 136 kB)

Rådet för funktionshinderfrågor anteckningar 2017-05-12 (pdf 131 kB)

Rådet för funktionshinderfrågor anteckningar 2017-03-03 (pdf 136 kB)

2016

Rådet för funktionshinderfrågor anteckningar 2016-12-09 (pdf. 263 kB)

Rådet för funktionshinderfrågor anteckningar 2016-09-23 (pdf. 176 kB)

Rådet för funktionshinderfrågor anteckningar 2016-05-20 (pdf, 137 kB)

Bilaga - Inspektion av resecentrum i Västervik (pdf 12 kB)

Bilaga - Skrivelse om länsfärdtjänst i Kalmar län (pdf 32 kB)

Rådet för funktionshinderfrågor anteckningar 2016-03-04 (pdf, 134 kB)

2015

Rådet för funktionshinderfrågor anteckningar 2015-12-11 (pdf, 147 kB)

Bilaga - Presentation Enkelt avhjälpta hinder i offentliga lokaler (pdf,392 kB)

Bilaga - Presentation arbete med tillgänglighetsfrågor (pdf, 117 kB)

Mötestider 2016 (pdf, 76 kB) 

Rådet för funktionshinderfrågor anteckningar 2015-09-25 (pdf, 138 kB)

Bilaga - Skrivelse till Rådet för funktionshinderfrågor (pdf, 49 kB)

Bilaga - Presentation Rådet för funktionshinderfrågor (pdf, 1.5 MB)

Bilaga - Bok, bilder av funktionshinder (pdf, 4.7 MB)

Rådet för funktionshinderfrågor anteckningar 2015-05-29 (pdf, 137 kB)

Socialförvaltningens tillgänglighetsarbete (pdf, 37 kB)

Socialförvaltningens synpunktsblankett (pdf, 478 kB)

Frågor till representanter för socialnämnden vid RFH:s nästa möte 2015-05-29 (pdf, 136 kB)

Resurspoolen i Linköping (pdf, 85 kB)

Rådet för funktionshinderfrågor anteckningar 2015-03-13 (pdf, 150 kB)

Bilaga - Arbetet med funktionshinderfrågor i barn- och utbildningsförvaltningen (pdf, 265 kB)

2014

Rådet för funktionshinderfrågor anteckningar 2014-12-05 (pdf 133 kB)

Funktionshinderrådet i Kalmar län minnesanteckningar 2014-10-29 (pdf 2MB)

Rådet för funktionshinderfrågor anteckningar 2014-09-19 (pdf 122 KB)

Rådet för funktionshinderfrågor anteckningar 2014-05-23 (pdf 135 kB)

Bilaga, Barn - och utbildningsnämnden Utvärdering av kostnadsreduceringar 2013 (pdf 3 MB)

Bilaga, KLT Svar på Förbättringsförslag inom färdtjänsten (pdf 43 kB)

Bilaga, Lagstiftning kring tillgänglighet (pdf 427 kB)

Bilaga, Tillgänglighet och användbarhet för alla i en- och tvåbostadshus (pdf 737 kB)

Rådet för funktionshinderfrågors minnesanteckningar 2014-02-28 (pdf 130 kB)

Handisam - Powerpointpresentation 2014-02-28 (pdf 500 kB).pdf

2013

Rådet för funktionshinderfrågors minnesanteckningar 2013-12-06 (pdf 134 kB)

Rådet för funktionshinderfrågors minnesanteckningar 2013-09-20 (pdf 134 kB)

Rådet för funktionshinderfrågors minnesanteckningar 2013-05-24 (pdf 944 kB)

Rådet för funktionshinderfrågors minnesanteckningar 2013-03-01 (pdf 1 MB)

Sidan senast granskad den 10 april 2018
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakta rådet för funktionshinderfrågor

Västerviks kommun
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

0490-25 40 00 

Fax: 0490-25 40 61

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakt

Malin Davidsson
0490-25 40 17
malin.davidsson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun