Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 27 november 2017

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2017-11-22

Nästa möte i kommunfullmäktige äger rum på Västervik Teater & Konferens, Spötorget, Västervik. Allmänheten hälsas välkommen till mötet kl. 19.30.

Sammanträdet kommer börja kl. 17.00 med en utbildning för våra förtroendevalda. Sveriges kommuner och landsting (SKL) håller i utbildningen Hot, hat och våld mot förtroendevalda. Utbildningen är inte öppen för allmänheten. Efter utbildningen ca. kl. 19.30 återupptas sammanträdet och då öppnas även dörrarna för allmänheten. 

I ärendelista finns bland annat ärenden om

  • Skattesats 2018
  • Revisionsrapport Styrning med riktlinjer och policydokument i Västerviks kommun
  • Revisionsrapport Granskning av verkställighet av fattade beslut
  • Detaljplan för del av Blanka 1:40 och Blanka 1:186 med flera - antagande

Kommunfullmäktiges handlingar 27 november 2017

Här kan du följa fullmäktige live och i efterhand se sammanträdets eftersändning. 

Webb-TV KF, live 18 juni 13.00

Kommunfullmäktige 18 juni 2018

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)