Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Krisberedskapsvecka om demokrati och desinformation

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2021-09-27

Demokratibild

Denna vecka är det nationell beredskapsvecka. Det brukar handla om krisberedskap, om civilförsvar och hur man överlever långvariga samhällsstörningar och kanske rent av krig. Temat för året är demokrati och desinformation.

Vi vet idag att desinformation används i stor skala för att splittra och polarisera demokratiska samhällen. Det kan användas för att skapa eller förvärra kriser och konflikter. Ett mål är ofta att minska förtroendet och tillit till demokratiska institutioner som stat, kommuner, universitet, sjukvård, massmedia eller rättsväsende.  En del sker medvetet av främmande makter eller av organisationer eller företag. Ibland sker det omedvetet av oss själva när vi oreflekterat sprider vidare skadlig desinformation.

Ett exempel kan vara felaktig information om vaccinering. Detta kan leda till att förvärra den pågående coronakrisen som skadar samhället och det bidrar till att minska förtroendet för sjukvården. Ett annat exempel är miljökrisen där det sprids stora mängder av desinformation från så kallade miljöskeptiker. Oavsett vad man tycker så leder desinformationen till ökad splittring i samhället vilket sänker handlingskraften och förtroendet för myndigheterna. Skulle någon vilja skada vårt samhälle i större skala så finns då en grogrund att enkelt bygga vidare på.

Myndigheten för kris och beredskap (MSB) har identifierat desinformation som ett växande problem och ett potentiellt hot mot vår beredskap. Det är därför viktigt att vi lyfter denna fråga och sprider kunskap om hur hotet ser ut samt vad vi kan göra för att motverka det.

Kan vi börja med att lära oss vikten av källkritik? MSB ger oss följande enkla råd när vi ställs inför ny information:

  • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
  • Varför finns informationen? Fundera på hur budskapet vill förändra ditt tänkande och agerande.
  • Vad är det för information du använder och vem tjänar på att du sprider den?
  • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
  • Hur fick du tag på informationen? Kommer den från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererat bekräftad information?
  • Kontrollera om du kan hitta informationen i andra källor. Information från endast en källa måste behandlas med stor försiktighet Verkar informationen vara "för bra för att vara sann" så är den oftast det
  • Sök efter information som inte bekräftar din nuvarande ståndpunkt för att undvika att du endast letar efter info som förstärker din nuvarande åsikt

Som kommun har vi en viktig roll vid olika samhällskriser. Vi ska ha ett demokratiskt förhållningssätt och verka i öppenhet och för medborgarnas bästa. Vår information granskas av en fri press och du kan ofta hitta bekräftande källor och källhänvisningar. Detta ger oss goda förutsättningar att vara trovärdiga i vår information. Denna vecka hoppas vi också kunna bidra till att stärka dig som medborgare och göra dig motståndskraftig mot desinformation. Det har vi alla glädje av. Tack för att du bidrar!

Johan Jensen, Kriskommunikationsansvarig i Västerviks kommun

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.