Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Förslag till förnyad grafisk profil

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Varför?

Vi står idag för en rad utvecklingsprojekt inom kommunen och digitaliseringen är en viktig pådrivande faktor i några av projekten. Utvecklingen av en modern och mer funktionell logotyp är en del i det utvecklingsarbetet. 

Vår gamla logotyp är utvecklad för att fungera i tryckta kanaler, brevpapper och så vidare. Idag kommunicerar vi allt mer i digitala kanaler där kraven på professionella logotyper ser annorlunda ut. Detaljrikedomen i det gamla stadsvapnet ger ett otydligt och suddigt intryck i små storlekar och det fungerar dåligt mot bland annat bildbakgrunder. Vi behöver anpassa logotypen för de kanaler vi kommunicerar i för att ge ett fortsatt trovärdigt intryck.

Det gamla stadsvapnet med murkronan är ett arv från då vi hette Västerviks Stad. Murkronan är en heraldisk tilläggssymbol som symboliserar stadsprivilegier. På 70-talet vid kommunsammanslagningen beslutades om ett nytt "kommunvapen" som är utan murkrona. Detta kommunvapen har funnits sedan dess men har inte använts i vår logotyp. Det nya förslaget innebär att vi använder oss av kommunvapnet istället för stadsvapnet. Detta för att inbegripa hela kommunen. Kommunvapnet har uppdaterats av Riksheraldiker Vladmir A. Sagerlund 2006 och är förberett för att fungera i moderna kanaler.

Vapen eller logotyp?

Det är viktigt att hålla isär begreppen stadsvapen/kommunvapen och logotyp. Vapensköldarna lever ett eget liv och sköts av Riksarkivets heraldiska avdelning. Det vi kan påverka är vår organisations logotyp och grafiska profil. Logotyp är en enhet bestående av text i typografi och bildmärke. Här väljer vi att använda kommunvapnet som bildmärke. Logotypen är den grafiska profilens minsta gemensamma nämnare och fungerar som röd tråd genom hela kommunikationen. Tillsammans skapar det tydlighet och igenkänning vilket underlättar för oss att kommunicera enhetligt med omvärlden.

Stadsvapnet och kommunvapnet kommer att fortsätta existera parallellt med kommunens logotyp även i fortsättningen.

Beslutsprocessen?

Det är Kommunfullmäktige som beslutar om ny logotyp och grafisk profil. Förslaget har tagits fram av enheten för HR och kommunikation på uppdrag av politikerna i kommunstyrelsen.

Förslaget

Här nedan kan du se några exempelbilder på det förslag som kommunfullmäktige ska besluta om. Du kan läsa mer om detta och om logotypens historia i dokumenten i högerspalten. OBS! Bilderna är lågupplösta. Om du vill använda dem så kontaktar du vår kommunikationsenhet. Observera att detta är förslag och att logotypen ej får användas som officiell avsändare.

 

Exempel på logotypens utseende

Sidan senast granskad den 20 december 2017
Innehållsansvarig: Phia Bergdahl

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)