Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Barn- och utbildningskontoret erbjuder ytterligare ca 30 förstelärar- och lektorstjänster från och med höstterminen 2014

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2014-03-12

Västerviks kommuns lärare har på nytt möjlighet att ansöka om att bli förstelärare inför läsåret 2014/15. Nytt för i år är att även lektorstjänster kommer att utlysas.

Tjänsterna innebär ett lönetillägg med 5000 kronor i månaden på en heltidstjänst för förstelärare och med 10 000 kronor för lektorer. Dessa kommer att tillsättas från den 1 juli 2014 – 30 juni 2017, med möjlighet till förlängning. De förstelärare som redan idag finns i kommunen erbjuds förlängning på sina tjänster fram till 2017.

Arbetet med att forma förstelärar- och lektorstjänsterna utifrån regeringens statsbidrag har skett i samverkan med lärar- och ledarfacken. Följande kvalifikationer kommer att ligga till grund för tillsättningen:

Grundläggande kvalifikationer för förstelärare:

 • Är legitimerad lärare.
 • Kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet.
 • Har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen.
 • Även i övrigt av huvudmannen bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Grundläggande kvalifikationer för lektor:

 • Är legitimerad lärare.
 • Har avlagt en examen på forskarnivå.
 • Har under minst fyra års tjänstgöring som lärare i skolväsendet visat pedagogisk skicklighet (lärare som har undervisat på universitet eller högskola behöver inte uppfylla detta krav).

Kvalifikationer för förstelärare och lektorer:

 • Du arbetar aktivt med formativ undervisning/bedömning för att utveckla lärandet hos dina elever.
 • Du välkomnar kollegabesök i din undervisning och är beredd att genomföra kollegabesök hos andra. (Undervisning kan handla om såväl klassrumsundervisning som utomhuspedagogik eller APL.)
 • Du är intresserad av skolutveckling och arbetar aktivt för att utveckla undervisningen.
 • Du arbetar målmedvetet med att öka dina elevers måluppfyllelse och visar en god förmåga att förbättra dina elevers studieresultat.
 • Du vill vara med och dela med dig av och sprida formativ undervisning/bedömning och goda erfarenheter av undervisning och lärande.
 • Du vill vara delaktig i kommunens gemensamma kompetensutveckling samt att vid ett par tillfällen per termin anordna och delta i nätverksträffar.
 • Du uppfyller Skolverkets beskrivning av en skicklig lärare:
 • Är ämneskunnig, ämnesdidaktiskt skicklig och med god relationskompetens.
 • Har tydligt pedagogiskt ledarskap.
 • Skapar öppenhet, trygghet och arbetsro.
 • Har höga förväntningar.
 • Individualiserar undervisningen – formativ bedömning.
 • Stimulerar en positiv attityd till lärande.

För att ansöka och få en förstelärar- och lektorstjänst måste man dels vara anställd av barn- och utbildningsförvaltningen och man ska också leva upp till de kvalifikationer som krävs. Fokus är att man arbetar med formativ undervisning/bedömning – bedömning för lärande, vilket i både forskning och beprövad erfarenhet visat sig vara effektivt för att öka lärandet.

Ansökningsperioden är mellan den 14 mars och den 6 april 2014 och mer information hittas för kommunanställda under kommuninformation/lediga tjänster på interna nätverket First Class. Tillträde är vid läsårsstarten 2014/15 och lönetillägget kommer att gälla från den 1 juli 2014. Grundtanken är att man fortsätter med det goda arbete man gör redan idag och att man är beredd att sprida det till kollegor genom samtal och besök.

Vi hoppas att många medarbetare kommer att ta möjligheten att söka dessa tjänster och vi ser fram emot att få utvidga den statliga reformen i vår kommun, säger Ewa Myhrén, utvecklingsledare för grundskolan på Västerviks kommuns barn- och utbildningsförvaltning.

Vi ser väldigt positivt på att ge våra medarbetare möjligheten att ansöka om förstelärar- och lektorstjänster med ambitionen att framgångsrika lärare ska få sprida formativ undervisning i vår kommun för att öka alla elevers lärande och motivation, säger Esbjörn Grandalen, kvalitetsutvecklingschef på Västerviks kommuns barn- och utbildningsförvaltning.

För mer information, vänligen kontakta

Ewa Myhrén,
utvecklingsledare för grundskolan,
barn- och utbildningsförvaltningen,
Västerviks kommun
ewa.myhren@vastervik.se
0490-25 46 26

Esbjörn Grandalen,
kvalitetsutvecklingschef, barn- och utbildningsförvaltningen,
Västerviks kommun,
esbjorn.grandalen@vastervik.se
0490-25 42 10

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)