Pressmeddelande: Kommunalt stadsnät övergår till företaget Utsikt Bredband där Västerviks kommun samtidigt går in som delägare

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2014-04-14

Kommunalt stadsnät övergår till företaget Utsikt Bredband där Västerviks kommun samtidigt går in som delägare 

Kommunstyrelsen i Västerviks kommun har i inriktningsbeslut den 14 april uttalat att kommunen vill gå in som ägare i Utsikt Bredband, ett bolag där idag Tekniska Verken i Linköping och Mjölby-Svartådalen Energi AB är delägare. Bolaget äger, driver och utvecklar sedan tidigare bredbandsnät i tre kommuner i regionen: Linköping, Mjölby och Katrineholm.

Västerviks kommun har under en tid utrett hur framtidens arbete med fiberbredband ska organiseras för att bäst nå de mål som fastställts i kommunens bredbandsstrategi. En strategi som i harmoni med Sveriges nationella bredbandsmål siktar på att 90% av invånarna ska kunna koppla upp sin bostad med höghastighetuppkoppling via fiberbredband. I arbetet har man ställt alternativen att fortsätta äga stadsnät i helt kommunal regi mot att sälja infrastrukturen till en extern part. För att kunna behålla möjlighet att påverka utvecklingen valde man att föra över det kommunala fibernätet till ett kommunägt bolag, där Västerviks kommun också nu blir delägare.

- Genom delägarskapet i Utsikt Bredband kommer förutsättningarna för att genomföra kommunens bredbandsstrategi att förstärkas, säger Harald Hjalmarsson, kommunstyrelsens ordförande i Västervik och han fortsätter:
- Västerviks kommun kan koppla ihop sina verksamheter och på så sätt öka farten på utbyggnaden. Kommunen kan också medverka till att söka pengar från landsbygdsprogrammet för att nå utanför de stora tätorterna med satsningar.

- Utsikt Bredband har, genom att samla bredbandsverksamheter för flera kommuner, en väl uppbyggd affärskompetens samt väl utbyggda processer och rutiner för utbyggnad och drift av bredbandsnät, säger KS förste vice ordförande Tomas Kronståhl.

- Det är mycket glädjande att vi nu kan påbörja ett nära samarbete med Västervik, säger Gösta Gustavsson, styrelseordförande Tekniska verken. Vi har väl fungerande samarbeten i regionen och ser många fördelar med den lösningen.

Kommunstyrelsens ordförande Harald Hjalmarsson har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att teckna en särskild avsiktsförklaring. Sedan följer en process där olika formella dokument tas fram i form av värderingsprinciper, apportering av kommunens bredbandstillgångar till Utsikt genom delägarskap, aktieägaravtal med mera.

- Formella beslut kring alla dokument kommer att kunna fattas under hösten 2014, säger Carl-Magnus Mårheden, kommundirektör på Västerviks kommun.

Läs mer om Utsikt Bredband på företagets webbplats: www.utsikt.se

För mer information, vänligen kontakta:

Harald Hjalmarsson,
ordförande kommunstyrelsen Västerviks kommun,
0703-18 80 35,
harald.hjalmarsson@vastervik.se

Jörgen Svärdh,
VD Utsikt Bredband AB,
013-20 92 49
jorgen.svardh@tekniskaverken.se

Tomas Kronståhl,
förste vice ordförande kommunstyrelsen Västerviks kommun,
0706-66 53 24,
tomas.kronstahl.pol@vastervik.se

Carl-Magnus Mårheden
kommundirektör Västerviks kommun
0706-50 91 17
carlmagnus.marheden@vastervik.se


Fakta Utsikt Bredband AB
Verksamheten i Utsikt Bredband bedrivs med en affärsmodell som är öppen och neutral för tjänsteleverantörer och operatörer. Bolaget har genom att samla bredbandsverksamheten för flera kommuner en väl uppbyggd affärskompetens samt väl uppbyggda processer och rutiner för utbyggnad och drift av bredbandsnät.

Utsikt Bredband AB ägs idag av Tekniska Verken Nät och Mjölby-Svartådalen Energi. Aktierna ägs till 89,9 % av Tekniska Verken Nät och till 10,1 % av Mjölby-Svartådalen Energi. Bolaget äger, driver och utvecklar bredbandsnät i Linköping, Katrineholm och Mjölby. Genom vår regionala närvaro skapar vi utrymme för lokalt fokus och hög tillgänglighet. I vårt nät erbjuder många olika leverantörer sina tjänster för internet, TV och telefoni - något som ger en stor valfrihet för dig som kund!

 

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)