Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Lagändring påverkar vilka ändringar och nybyggnationer du behöver söka bygglov för

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2014-06-17

Den 2 juli 2014 ändras plan- och bygglagen (PBL) med nya regler om åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov. Syftet med förändringarna är att förenkla regelverket så att kravet på bygglov inte ställs mer än motiverat och nu är det viktigt att allmänheten får reda på lagändringarna.

Idag finns en möjlighet att du utan bygglov kan bygga en friggebod på högst 15 kvadratmeter i närheten av ett bostadshus. Den 2 juli ändras lagstiftningen så att fler åtgärder vanligtvis blir bygglovsbefriade. För de flesta av dessa åtgärder behövs – till skillnad från för friggebodarna – en anmälan till kommunen. Miljö- och byggnadsnämnden ska sedan ge startbesked innan byggandet får påbörjas.

Här kommer en kort lista på fyra åtgärder som normalt kan genomföras utan krav på bygglov och i normalfallet i strid mot gällande detaljplan:

1. Byggande av en komplementbyggnad, max 25 kvm, högst 4 meters nockhöjd:

  • Ytan kan fördelas på flera byggnader
  • I omedelbar närhet av huvudbyggnaden.
  • Får inte stå närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande.
  • Ska anmälas till kommunen.

2. Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 kvm bruttoarea:

  • Får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd.
  • Ska anmälas till kommunen.

3. Tillbyggnad av högst två takkupor:

  • Gäller inte om man redan har två takkupor, har man redan en får man bygga en till.
  • Får omfatta högst halva takfallet.
  • Inget ingrepp får ske i den bärande konstruktionen.

4. I enbostadshus (dock ej komplementbostadshus) får man inreda ytterligare en bostad:

  • Ska anmälas till kommunen.

Dessa nya regler har en rad förutsättningar och undantag som lagstiftaren nyligen formulerat i lagtext och som statliga myndigheten Boverket just nu sammanfattar till enklare instruktionstext.

För att övergången till de nya reglerna ska gå så smidigt som möjligt menar bygglovschef Maria Ström att det är viktigt att föra dialog med handläggarna på kommunens miljö- och byggnadskontor.

- En första kontakt är alltid bra att ta när man har sin idé om byggnation klar för sig, säger Maria Ström.

Kontakt för frågor kring bygglov, bygganmälan.

Kundtjänst för allmänna frågor:

För mer information, vänligen kontakta

Maria Ström,
bygglovschef miljö- och byggnadskontoret, Västerviks kommun,
maria.strom@vastervik.se
0490-25 48 29

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)