Pressmeddelande: Majoriteten om budgetförslag 2015 - fokus på utvecklingsarbete och medarbetare

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2014-06-13

Systematiskt förbättrings- och utvecklingsarbete ska ta tillvara medarbetarnas kreativitet och kompetens.

Kommunens övergripande ekonomiska mål är att långsiktigt begränsa nettokostnaderna till högst 98 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning.

Det ekonomiska målet för 2015 ligger på 99 procent vad avser nettokostnadernas andel av skatteintäkter och kommunal utjämning. Ambitionen är att 2016 nå 98,5 procent och 2017 98 procent.

Inom ramen för det ekonomiska målet vill majoriteten 2015 skapa förutsättningar för satsningar inom förskola, skola, äldreomsorg och tillväxt. Satsningen motsvarar cirka 22 miljoner kronor fördelat på 12 miljoner kronor till barn- och utbildningsnämnden, 5 miljoner kronor till socialnämnden och 5 miljoner kronor till kommunstyrelsen.

Majoriteten vill också stimulera till förbättringar och effektiviseringar i verksamheterna. Resurser som istället skall kunna användas till framåtsyftande riktade insatser och åtgärder inom kommunens prioriterade inriktningsområden. Det kan gälla kvalitet och måluppfyllelse, attraktiv arbetsgivare och tillväxtskapande insatser.

Detta skall ske med ett långsiktigt och målmedvetet systematiskt förbättringsarbete.

Det är våra kompetenta medarbetare och ledare i kommunens olika verksamheter som bäst vet hur vi använder våra resurser på effektivaste sätt och till bra kvalitet. Majoriteten ser ett stort värde i att hitta nya former för arbetet med att effektivisera och förbättra i verksamheterna. Ett långsiktigt systematiskt förbättringsarbete med stöd till medarbetare och chefer ute i verksamheterna är angeläget. Det förutsätter utvecklingsarbete, mätning och uppföljning, och öppenhet. Vi ser gärna att detta arbete startas upp redan hösten 2014 och vill i budget 2015 och framåt ge förutsättningar för ett långsiktigt systematiskt förbättringsarbete motsvarande ca 2 miljoner kronor per år.

För ytterligare information
Harald Hjalmarsson (M) 070-3188035
Tomas Kronståhl (S) 070-6665324

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)