Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: PRIO - planering, resultat, initiativ och organisation - ett förbättringsarbete i Västerviks kommuns skolor

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2015-02-11

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer under februari månad att påbörja arbetet med PRIO – Planering, Resultat, Initiativ och Organisation – som leds av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Ankarsrumsskolan och Åby/Överumsskolan kommer att vara pilotskolor i kommunen. PRIO är ett led i arbetet med att minska lärares arbetsbörda, ett uppdrag som getts förvaltningen från Kommunstyrelsen och som beslutats i nära samarbete med de fackliga företrädarna.

PRIO har som mål att höja kunskapsresultaten. Fokus ligger på att utveckla skolans interna processer och arbetssätt för att skapa ett större lärande. Det handlar om att stärka det kollegiala arbete men också att utveckla arbetssätt så att skolans resurser används där de som bäst behövs. PRIO har utvecklats med stöd av konsultbolaget McKinsey & Company och bygger bland annat på slutsatserna från McKinseys två rapporter om framgångsrika skolsystem från 2007 och 2010 och även annan aktuell internationell forskning om vad som påverkar elevers studieresultat.

Anledningen till att vi väljer att delta i PRIO är att det passar väl in i vårt arbete med att hitta sätt att minska lärares arbetsbörda, säger Ewa Myhrén, utvecklingsledare på Västerviks kommuns barn- och utbildningsförvaltning och fortsätter:
Samtidigt säger bland annat forskning av John Hattie (”Synligt Lärande” 2012) att det är elevernas lärande får som störst effekt när lärare börjar lära av sin egen undervisning.

SKL kommer nu att utbilda två personer från de två skolor som kommer att vara med i PRIO inledningsvis. Förändringsledarna kommer att utbildas under våren och de kommer få verktyg för att göra en genomlysning av skolornas organisation. Målet är att skolorna ska hitta vägar till att få syn på framgångsfaktorer man redan har idag, men också för att få syn på sådant som kan bli bättre.

Arbetet inleds med en kartläggning av skolans arbete, därefter sker en lokal anpassning till skolans förutsättningar och avslutningsvis väljs ett antal förbättringsområden ut. Skolan arbetar sedan vidare med dessa områden med stöd av förändringsledaren. De nya arbetssätten introducerats etappvis med ungefär hälften av arbetslagen per etapp. Arbetssätten testats, utvärderats och justerats sedan löpande för att bli så användbara som möjligt för lärare och skolledning.

Vi på barn- och utbildningsförvaltningen ser fram emot att starta upp PRIO i kommunen med målsättningen att öka alla elevers lärande och utveckling, säger Kalle Söderberg, barn- och utbildningschef på Västerviks kommun.

För mer information, vänligen kontakta

Ewa Myhrén,
utvecklingsledare för grundskolan, Barn- och utbildningsförvaltningen, Västerviks kommun
0490-25 46 26,
ewa.myhren@vastervik.se

Kalle Söderberg,
förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen, Västerviks kommun,
0490-25 42 07,
kalle.soderberg@vastervik.se

Caroline Ålund, 
rektor Ankarsrums skola, Barn- och utbildningsförvaltningen, Västerviks kommun, 
0490-25 73 22
caroline.alund@vastervik.se

Johan Lundberg,
rektor Åby/Överumsskolan 7-9, Barn- och utbildningsförvaltningen, Västerviks kommun
0493-21 431,
johan.lundberg@vastervik.se

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)