Pressmeddelande: Politiska majoriteten satsar knappt två miljoner för att stimulera ökat byggande

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2013-10-18

PRESSMEDDELANDE 2013-10-18

Politiska majoriteten satsar knappt två miljoner för att stimulera ökat byggande

Under 2013 har antalet bygglovsansökningar och bygganmälningar som skickats in till kommunen stadigt ökat, för att under september månad nå en hög toppnivå. Antalet ärenden har ökat med 29 procent sedan 2012. Den politiska majoriteten på Västerviks kommun har uppmärksammat det positiva i denna utveckling och vidtar nu åtgärder för att kommunen ska kunna hantera den ökade arbetsbelastningen.

Dels får Miljö- och byggnadskontoret en resursförstärkning med 1 miljon kronor från 2014 för att öka bemanningen i bygglovshandläggningen. Och dels får enheten för samhällsbyggnad inom Kommunstyrelsens förvaltning också 0,6 miljoner kronor från 2014 för att kunna aktualisera och aktivera gamla detaljplaner, framför allt i centrala delar av Västervik för att på så sätt minska handläggningstiden för bygglov.

- Det är mycket positivt att antalet bygglov ökar, det visar att kommunen är attraktiv och att det är en tillväxt, säger Harald Hjalmarsson med instämmande av Tomas Kronståhl. Med satsningen ger vi nu ännu bättre förutsättningar för näringsliv och kommuninvånare att genomföra det man vill.

- Det är utmärkt att ytterligare resurser kan tillföras miljö- och byggnadsförvaltningen, säger Ingvar Ahlström och Lars Bertilsson. Vi får nu förutsättningar till att korta handläggningstider och skapa en långsiktigt hållbar arbetssituation för våra medarbetare.

Fakta:

I den 29 procentiga ökningen av ärenden till Miljö- och byggnadsnämnden ingår:

  •  Totalt antal ärenden har ökat från 417 till 538 under årets första nio månader.
  • Anmälningar (om enskilda avlopp, eldstäder med mera) +91%.

För mer information, vänligen kontakta

Harald Hjalmarsson, kommunstyrelsens ordförande, Västerviks kommun, 0490-25 40 33, harald.hjalmarsson@vastervik.se

Tomas Kronståhl, kommunstyrelsens förste vice ordförande, Västerviks kommun, 0490-25 40 72, tomas.kronstahl.pol@vastervik.se

Ingvar Ahlström, ordförande Miljö- och byggnadsnämnden, Västerviks kommun, 0490-14844, ingvar.ahlstrom.pol@vastervik.se

Lars Bertilsson, förste vice ordförande Miljö- och byggnadsnämnden, Västerviks kommun, 0490-10424, lars.bertilsson.pol@vastervik.se

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)