Pressmeddelande: Politiska majoriteten satsar på omsorg för barn på kvällar, nätter och helger

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2013-10-18

PRESSMEDDELANDE 2013-10-18

Satsning på omsorg för barn på kvällar, nätter och helger

Den politiska majoriteten Moderaterna och Socialdemokraterna lägger nu fram ett förslag om omsorg öppen för barn till föräldrar som arbetar på obekväm arbetstid. Från och med 2014 vill politiska majoriteten satsa 2 miljoner kronor på att erbjuda kommunens föräldrar som arbetar kvällar, nätter och helger barnomsorg med hög kvalitet.

- Vi har velat erbjuda det här under lång tid och nu har vi skapat ekonomiska förutsättningar för att ha råd. Det känns mycket bra, säger Barn- och utbildningsnämndens förste vice ordförande Gunnar Jansson (S).

- Det här är en viktig reform som underlättar för många föräldrar och skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt i vår kommun, säger Barn- och utbildningsnämndens ordförande Christin Rampeltin Molin (M) och fortsätter:

- Människors möjligheter till arbete och arbetsplatsers rekryteringsmöjligheter får inte hindras av en sådan här fråga och snart är det verklighet i vår kommun

För mer information, vänligen kontakta

Christin Rampeltin Molin (M), ordförande barn- och utbildningsnämnden Västerviks kommun, 0490-25 40 71, christin.rampeltin.pol@vastervik.se

Gunnar Jansson (S), förste vice ordförande barn- och utbildningsnämnden Västerviks kommun, 0702-40 57 93, gunnar.jansson.pol@vastervik.se

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)