Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Rapport om Västerviks länstillhörighet

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

2013-11-25

PRESSMEDDELANDE 2013-11-25

Rapport om Västerviks kommuns länstillhörighet.

Under måndagen fick Västerviks kommunstyrelse och inbjudna media en rapport om förutsättningar för eventuellt länsbyte. För rapporteringen stod Björn Sundström på Sveriges Kommuner och Landsting. SKL:s rapport finns bifogad i sin helhet i detta meddelande.

Sundströms egen sammanfattning lyder:

I utredningens uppdrag ingår att pröva om förutsättningarna för att en indelnings-ändring ska komma ifråga är uppfyllda. Att fatta beslut i indelningsfrågor är en uppgift för regeringen.

Som framgår av vad som /./ redovisats anser utredningen att samtliga kriterier utom vad indelningslagen säger om acceptabla förändringar beträffande landstingens ekonomi och landstingsverksamheten i stort är uppfyllda.

Effekterna på landstingens ekonomi och verksamhet kommer åtminstone under en omställningsperiod att bli rätt stora.

Det finns således skäl talar både för och emot ett länsbyte. Utredningens principiella ståndpunkt är att Västerviks kommuns uppfattning bör tillmätas stor vikt när det gäller ärendets fortsatta prövning. Men det är uppenbart att fortsatt utredning krävs om kommunen finner att man vill gå vidare i frågan.

Enligt Björn Sundström kan ett länsbyte ske tidigast år 2019.

Hela rapporten från SKL: Västerviks kommun till Östergötlands län och landsting? Förutsättningar och konsekvenser (pdf, 452 kB)

För mer information, vänligen kontakta

Harald Hjalmarsson, ordförande kommunstyrelsen Västerviks kommun, 0703-18 80 35, harald.hjalmarsson@vastervik.se

Tomas Kronståhl, förste vice ordförande kommunstyrelsen Västerviks kommun, 0706-66 53 24, tomas.kronstahl.pol@vastervik.se

Mats Hugosson andre vice ordförande kommunstyrelsen Västerviks kommun, 0490-25 40 36 - mats.hugosson@vastervik.se

Carl-Magnus Mårheden kommundirektör Västerviks kommun 0706-50 91 17 carlmagnus.marheden@vastervik.se

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun