Pressmeddelande: Tillgänglighetsinventeringen av flerbostadshus är nu avslutad

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2015-04-29

Västerviks kommun har sedan i september inventerat tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet. Inventeringen är nu avslutad. 81,5 % av det totala flerbostadsbeståndet har genomgåtts. De orter som inventeringen har genomförts i är Västervik, Gamleby, Ankarsrum, Överum, Odensvi, Loftahammar, Edsbruk, Gunnebo, Hjorted, samt Helgenäs.

Västerviks kommun fick tillsammans med 47 andra kommuner bidrag från Boverket för att genomföra denna inventering. Arbetet inleddes under hösten 2014 och slutrapporten sändes nyligen till Boverket för projektavslutning.

Som hjälpmedel har kommunen använt sig av ett webbaserat verktyg kallat TIBB. I TIBB har byggnadernas entréer klassats utifrån tillgänglighetnivåer mellan 1 och 5. Det totala resultatet visar att merparten, ca 75 %, av entréerna inte når upp till den första tillgänglighetsnivån. Detta beror till stor del på avsaknad av kontrastmarkeringar i trappor, dålig belysning eller att gångvägar inte håller tillräckligt god kvalitet. Endast sju av de 1126 inventerade entréerna uppfyller samtliga av TIBB:s krav och hamnar på den högsta tillgänglighetsnivån.

- Jämför man mellan orterna kan man se att Gamleby är den ort som har den högsta andelen entréer med hög tillgänglighet, säger Anna Herge – projektledare på enheten för samhällsbyggnad på Västerviks kommun – och fortsätter: Där når 14 % av de inventerade entréerna den näst högsta nivån av tillgänglighet.

- Jag vill också rikta ett stort tack till medverkande fastighetsägare. Utan deras hjälp hade vi inte kunnat nå ett så bra resultat som vi nu gjort, säger Anna Herge avslutande.

Resultatet presenteras bland annat i en kartapplikation på kommunens webbsida. Där finns även tips på enkla åtgärder fastighetsägare kan vidta i sina fastigheter för att öka tillgängligheten. En slutrapport med mer djupgående resultat skickas till Boverket, en förhandsversion av rapporten finns redan tillgänglig på kommunwebben, adress nedan:

www.vastervik.se/tillganglighetsinventering

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Herge,

projektledare Samhällsbyggnadsenheten,
0490-25 41 15
anna.herge@vastervik.se

Bruno Nilsson,

chef Samhällsbyggnadsenheten,
0490-25 40 67,
bruno.nilsson@vastervik.se

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)