Pressmeddelande: Tradition med firande av nytt medborgarskap på nationaldagen återupptas i Västervik

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2015-05-20

När Västerviks kommun firar Sveriges nationaldag lördag 6 juni i år kommer traditionen med firande av nytt svenskt medborgarskap att återupptas efter att ha legat nere i några år.

Nya svenska medborgare har bjudits in till att delta i först en enskild ceremoni där Kommunfullmäktiges ordförande Dan Nilsson talar och välkomnar var och en som ny medborgare. Därefter tågar alla nya medborgare gemensamt till Stadsparken i Västervik där kommunens ordinarie nationaldagsfirande anordnas med start klockan 15.00.

- Vi arbetar just nu intensivt med frågor om integration och denna ceremoni passar väldigt bra in i våra övriga tankar och idéer, säger Dan Nilsson, ordförande i Kommunfullmäktige och fortsätter:
- Vi satsar hårt på att vi ska kunna öka Västerviks kommuns befolkning och vi vill gärna uttrycka vår glädje och tacksamhet över att just de här personerna har valt att bosätta sig här.

Bakgrunden till att uppmärksammandet av nya svenska medborgare återupptas går att hitta i en lagändring som började gälla 1 april 2015. Så här skriver Länsstyrelsen i Kalmar län på sin webbplats:

Den 1 april 2015 ändrades lagen om svenskt medborgarskap. Ett medborgarskap som grundas på samhörighet. Detta innebär bland annat att varje kommun minst en gång per år ska anordna en medborgarskapsceremoni för att högtidlighålla nya svenska medborgare deras medborgarskap och markera medborgarskapets betydelse.

För mer information, vänligen kontakta:

Elisabet Johansson,
arbetsmarknadschef, Västerviks kommun,
0490-25 50 79
elisabet.johansson@vastervik.se

Maria Rudbo,
kulturchef, Västerviks kommun,
0490-25 40 45,
maria.rudbo@vastervik.se

Scandinav B5Y5 svensk flagga

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)