Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Trendbrott i befolkningsstatistik för första halvåret, största inflyttningsökningen på länge

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2014-08-13

När SCB:s befolkningsstatistik för första halvåret landade hos Västerviks kommun under onsdagen var det på många håll som siffrorna lästes med glädje. Befolkningssiffran (+103), antalet inflyttade och antalet utflyttade och därmed nettot för inrikes inflyttning (från -31 till +37) har ändrats så kraftigt att det måste gå att kalla det ett trendbrott.

Statistiken för första halvåret har traditionellt haft positivt netto för inflyttning till kommunen, men runt 2011 bröts trenden och siffran sjönk till negativa värden, det vill säga fler flyttade ut ur kommunen än in. Under 2014:s första sex månader har nettot för inrikes inflyttning gått upp till +37, medan övriga kategorier ligger kvar på relativt oförändrad nivå i jämförelse med första halvåret tidigare år.

Kort sammanfattning av SCB:s siffror kommer här:

Folkmängd 2014-06-30: 35.970 (2013: 35.921)
Antal födda 2014-01-01 – 2014-06-30: 145  (2013: 162)
Antal döda 2014-01-01 – 2014-06-30: 222  (2013: 230)
Netto födda-döda 2014-01-01 – 2014-06-30: -77 (2013: -68)
Antal invandringar 2014-01-01 – 2014-06-30: 168 (2013: 168)
Antal utvandringar 2014-01-01 – 2014-06-30: 31 (2013: 35)
Netto invandrade-utvandrade 2014-01-01 – 2014-06-30: +137 (2013: +133)
Antal inrikes inflyttade 2014-01-01 – 2014-06-30: 550 (2013: 524)
Antal inrikes utflyttade 2014-01-01 – 2014-06-30: 513 (2013: 556)
Netto inrikes inflyttade-utflyttade 2014-01-01 – 2014-06-30: +37 (2013: -32)
Totalnetto befolkningsförändring 2014-01-01 – 2014-06-30: +103 (2013: +29)

Västerviks kommuns samhällsutvecklingschef Bruno Nilsson har granskat statistiken under onsdagen:

- Det är glädjande siffror som jag faktiskt på rak arm inte har någon annan förklaring till än att de flyttströmmar som starkast påverkar kommunens befolkningssiffror har ändrats till det bättre. Och att vi gärna vill ta reda på mer om varför de har ändrats under hösten, säger Bruno Nilsson.

www.vastervik.se/befolkning-halvar finns de fem senaste årens befolkningsstatistik för första halvåret sammanställd. Vill du se befolkningssiffrorna för helår för de senaste tio åren finns de sammanställda på www.vastervik.se/befolkning.

För mer information, vänligen kontakta

Bruno Nilsson,
samhällsutvecklingschef Västerviks kommun
0490-25 40 67
bruno.nilsson@vastervik.se

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)