Pressmeddelande: Utvärdering och utställning efter ungdomsdialog

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2015-03-27

ordmoln ungdomsdialogSista veckan i januari fick runt 530 elever från årskurs 7 och 8 se teatern ”I’m from Lekvattnet, Motherfucker”. Efter teatern fick de sitta i grupper och svara på åtta frågor om platsen där de bor, framtiden och hur de kan påverka. Det samlade materialet består av 86 dukar där svaren på frågorna finns nedskrivna.

Nu är svaren sammanställda. Resultatet visar på att det inte går att se ungdomsgruppen som homogen. Synpunkterna, tankarna, behoven och drömbilderna spretar. Av den anledning har vi döpt den utställning som nu visas på stadsbiblioteket till ”Här finns inga möjligheter & allt jag behöver”.

- Det är viktigt att komma ihåg att alla unga inte tycker och tänker samma. De finns de som tycker att detta är bästa platsen på jorden, och de som tycker att allt är skit, säger Lotti Jilsmo, landsbygdsutvecklare. Och hon fortsätter:
- Några vill ha fler affärer, och andra tycker att det finns för många. Några beskriver ett rikt fritidsliv, andra säger att ”det finns inget att göra”.

Materialet visar på att synpunkterna skiljer sig en aning mellan Västervik och de andra orterna. Frågor som kollektivtrafik och fritidsgårdar är viktiga utanför centralorten, men nämns knappt av eleverna i Västervik. Eleverna fick även svara på et antal mentometerfrågor om bland annat ”kan du se en framtid här” och ”tror du att lokala makthavare vill att du ska bo kvar här?”. Även här skiljer sig svaren mellan de olika skolorterna.

- Materialet är en viktig byggsten i vårt kommande utvecklingsarbete och vi har fått många tankar på hur vi kan göra kommunen bättre för våra unga. Nu är det viktigt att vi nu tar vara på denna unika möjlighet, säger Dan Nilsson, kommunfullmäktiges ordförande.

Ett första steg är att det samlade materialet är utskickat till alla nämnder, och de kommunala bolagen, på remiss. Det är även framtaget ett material som ska underlätta för klasser som vill arbeta vidare med frågorna. Utställningen kommer att sättas upp i nästa vecka på biblioteken i Ankarsrum och Gamleby, och även visas i vid skolan i Överum. Det finns även tillgängligt via www.vastervik.se/ungdialog2015

För mer information, vänligen kontakta

Lotti Jilsmo,
landsbygdsutvecklare Västerviks kommun
0490-25 41 70
lotti.jilsmo@vastervik.se

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)