Pressmeddelande: Västerviks kommun satsar på ökad personaltäthet och fler förskollärare i förskolan

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2014-04-25

Västerviks kommun kommer från 2015 att satsa ytterligare fem miljoner kronor i förskolan, vilket motsvarar minst tolv nya tjänster, det meddelar kommunens två styrande majoritetspartier idag.

Moderaterna och Socialdemokraterna i Västerviks kommunledning har idag enats om en ny satsning på ökad personaltäthet i förskolan. Partierna menar att förskolan har en nyckelroll utifrån att de första åren i en människas liv är viktiga för hur man fortsätter att lära sig genom livet. Forskning visar att förskolan har stor betydelse för barnets utveckling och lärande.

- Vi vill prioritera förskolan och de yngre åldrarna och då är tidiga insatser viktiga. Med en ökad personaltäthet och fler förskollärare finns större möjlighet att möta de yngsta barnens behov och stimulera deras lärande, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Christin Rampeltin Molin.

- Satsningen ligger också helt i linje med vad som framkommit i den fördjupade utvärdering som vi låtit göra, säger barn- och utbildningsnämndens förste vice ordförande Gunnar Jansson.

- Efter några ekonomiskt tuffa år har vi nu lagt en bra grund för långsiktiga satsningar på kvalitet och utveckling, säger kommunstyrelsens ordförande Harald Hjalmarsson, som fortsätter:
- Att erbjuda förskoleplatser med hög kvalitet är viktigt inte bara för alla oss som bor i kommunen, utan också en viktig pusselbit i att göra kommunen attraktiv för barnfamiljer som funderar på att flytta hit.

- Med satsningen ligger vi nu på samma, eller till och med något bättre, personaltäthet när vi jämför oss med andra kommuner med liknande struktur och förutsättningar, säger Tomas Kronståhl, kommunstyrelsens förste vice ordförande.

För mer information, vänligen kontakta

Harald Hjalmarsson,
ordförande kommunstyrelsen Västerviks kommun,
0703-18 80 35,
harald.hjalmarsson@vastervik.se

Tomas Kronståhl, 
förste vice ordförande kommunstyrelsen Västerviks kommun, 
0490-25 40 72,
tomas.kronstahl.pol@vastervik.se

Christin Rampeltin Molin,
ordförande barn- och utbildningsnämnden Västerviks kommun,
0490-25 40 71,
christin.rampeltin.pol@vastervik.se

Gunnar Jansson, 
förste vice ordförande barn- och utbildningsnämnden Västerviks kommun,
0702-40 57 93,
gunnar.jansson.pol@vastervik.se

 

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)