Pressmeddelande: Västerviks kommuns miljöstipendiat 2013 utsedd

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2014-06-30

Gamleby sportfiskeklubb får stipendiet för 2013. Motivet till tilldelningen är klubbens naturmiljöengagemang i fiskefrågor och genomförande av insatser för ett mer hållbart sportfiske. Klubbens projekt bygger på ideella krafter genom engagerade eldsjälar.

Miljö- och byggnadsnämnden är den nämnd som tar emot förslag på stipendiater. Gamleby sportfiskeklubb blev under miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 21 maj 2014 utsedd till 2013 års miljöstipendiat. Västerviks kommuns miljöstipendium syftar till att uppmuntra insatser för miljön samt att ge uppskattning och uppmärksamhet till dem som aktivt arbetar för en bättre miljö i Västerviks kommun.

Utdelning på kommunfullmäktige 30 juni

Stipendiet delas ut den 30 juni 2014 under kommunfullmäktiges sammanträde.
Representanter från styrelsen i Gamleby sportfiskeklubb medverkar. Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. På måndag öppnar mötet klockan 16.00 på Arenan, Västerviks Resort, Lysingsbadet, Västervik och utdelningen sker direkt efter uppropet. Sammanträdet går även att följa via webb-TV på www.vastervik.se/webbtv.

Gamleby sportfiskeklubb

Gamleby sportfiskeklubb bildades i december 2012. Klubbens vision är att verka för friska vatten med starka fiskebestånd och att fiskevården hamnar i centrum i Västerviks kommun.

Klubben har på kort tid genomfört ett engagerat arbete för ett mer hållbart sportfiske. I synnerhet gäller det inom projekt Gamlebyån där man arbetar för att återskapa och förbättra havsöringens tillgång till bra lek och uppväxtmiljö. Cirka 100 ton lekgrus och natursten har placerats ut i Gamlebyån tillsammans med hundratals kilo "död ved", vilket ökar produktionen av insekter (fiskmat) och skapar ståndplatser för öringen.

Klubben har anordnat flera informationsinsatser till allmänheten och under 2014 arbetar klubben med att ta fram informationsskyltar för att sprida kunskaper. Alar planteras längsmed ån på Skramstadsgärdet för att ge skugga och sänka vattentemperaturen i syfte att motverka igenväxt och gynna djurlivet.

För mer information, vänligen kontakta:

Carolina Stalebrant
Miljöchef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Conny Jansson
Tf miljö- och byggnadschef
0490-25 40 34
conny.jansson@vastervik.se

Ingvar Ahlström
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande
070-821 41 17
ingvar.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)