Pressmeddelande: Västerviks kommuns vinst fjortonde bästa i landet

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2014-08-22

Västerviks kommunkoncern hamnar på en fjortonde plats när det gäller kommunernas vinst per invånare. Det goda resultatet ger en buffert till framtiden.

Tidningen Dagens Samhälle har granskat kommunernas ekonomiska resultat och presenterar nu siffrorna. I sammanställningen över vinst per invånare hamnar Västerviks kommunkoncern på fjortonde plats bland Sveriges 289 kommuner. Vinsten är 4 525 kronor per invånare för år 2013.

Västerviks kommuns ekonomichef Anders Björlin berättar att koncernens resultat för 2012 var 98,3 mnkr och för 2013 153 mnkr. Bolagen har till stor del bidragit till det totala resultatet, ett resultat som återinvesteras i bolagen för att utveckla verksamheten.

De senaste årens resultat har använts till att återställa tidigare års underskott. Men de goda resultaten har även möjliggjort avsättningar till framtida behov, vid exempelvis vikande skatteunderlag.

– Resultatet ger förutsättningar för framtida investeringar, säger kommunstyrelsens ordförande Harald Hjalmarsson. Vi får en buffert för framtida investeringar utan att behöva låna medel.

För mer information kontakta:
Harald Hjalmarsson, kommunstyrelsens ordförande
0490-25 40 33
harald.hjalmarsson@vastervik.se

Anders Björlin, ekonomichef
0490-25 41 07
anders.bjorlin@vastervik.se

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)