Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande från Socialförvaltningen: Charterresa för 15 äldre även 2014

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2013-10-14

PRESSMEDDELANDE 2013-10-14

Personalinitiativ bakom uppskattad resa för boende på särskilt boende inom äldreomsorgen i Västerviks kommun

Under 2011 genomfördes en veckas charterresa till Grekland för 15 personer som bor på kommunalt särskilt boende i Västerviks kommuns äldreomsorg. Resan – som kom till efter ett personalinitiativ inom socialförvaltningen – var mycket uppskattad. Efter att resans positiva utfall analyserats samtidigt som kommunens finansiella situation har förbättrats har nu Socialnämnden beslutat att genomföra en ny resa hösten 2014. Även denna gång ska 15 personer inom äldreomsorgen erbjudas att åka med.

För tydlighets skull poängteras att de deltagande boende från äldreomsorgen betalar sina egna resor och sitt eget uppehälle, men att kommunens personals medresande alltså krävs för att dessa ska kunna resa utomlands på detta sätt.

Det var Dimitrios Sahpekidis, känd för många Västerviksbor som Tackis som kom med idén om en resa tills hans gamla hemland Grekland. Tackis har för övrigt levererat intressanta och mycket lyckade personalinitiativ förut, inte minst när han 2005 mycket välförtjänt utnämndes till årets västervikare på Tjustgalan. Då prisades Tackis framför allt för hela hans person och gärning inom kommunens äldreomsorg, men också för hans idé med Seniordagen.

I socialnämndens beslutsunderlag beskrivs hur personer på äldreomsorgens särskilda boenden haft resor som en naturlig del av livet när hälsotillståndet tillät det och som idag har en stor önskan att få chansen att resa igen. Där beskrivs också möjligheten att växla upp satsade kommunala pengar med att söka bidrag från olika fonder.

Den beslutade budgeterade kostnaden för charterresan 2014 ligger på 150.000 kr och summan ska räcka för resa, logi och traktamente för de medarbetare som åker med på resan. Summan ska också täcka eventuella kostnader för vikarier under tiden som personalen är bortrest.

Kostnaden för 2014-års resa ska tas inom budgeterad totalram för socialförvaltningen, men socialnämnden föreslår nu också en höjning av totalbudgeten med 500.000 kr från och med 2014 för att kunna förverkliga fler exempel på denna typ av initiativ.

- Vi vill gärna lyfta fram den här frågan som ett lyckat exempel på hur bra det är med engagerad och idérik personal som kommer med förbättringsförslag, säger socialnämndens ordförande Angelica Katsanidou.

- Det som är extra intressant med det här exemplet är flera positiva hälsomässiga effekter för våra brukare som annars hade varit väldigt svåra att nå, säger socialnämndens förste vice ordförande Peter Johansson.

För mer information, vänligen kontakta

Angelica Katsanidou, ordförande socialnämnden, Västerviks kommun, 0490-25 52 96, angelica.katsanidou.pol@vastervik.se

Peter Johansson, förste vice ordförande socialnämnden, Västerviks kommun, 070-246 45 03, peter.johansson.pol@vastervik.se

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)