Pressmeddelande från Västervik Framåt AB: Handeln växer i Västervik

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2014-08-13

Västervik stärker sin position som shoppingmagnet i regionen. Det visar den handelsstatistik som Handelns Utredningsinstitut (HUI) nyligen presenterade för 2013. HUI mäter försäljningsindex, vilket innebär handelns totala omsättning i relation till försäljningsunderlaget. 2013 har Västervik ett index på 92, vilket är en ökning med tre enheter sen föregående år. Västervik är därmed den kommun i länet där handeln växer snabbast och hör även till de kommuner i hela Sverige som har bäst utveckling. Det är sällanköpsvaror som står för Västerviks ökning, där omsättningen ökar med hela 9%, vilket ska jämföras med en ökning på bara 1% i både länet och hela riket. I Småland är det bara Älmhult med IKEA som ökar mer.

Även antalet arbetstillfällen inom handel har ökat rejält; 44 nya jobb sen föregående år, vilket är 44 % av alla nya jobb som skapats inom handeln i Kalmar län under 2013. 2013 omsatte handeln i kommunen drygt 2 miljarder kronor och sysselsatte 930 helårsanställda. I siffran ingår inte kaféer och restauranger, som också vuxit under perioden.

- Härliga siffror, säger Chatrine Eriksson på MQ, som är ordförande i Västerviks Handel. Siffrorna visar att kunderna uppskattar att shoppingutbudet i Västervik blivit allt bättre.

De senaste åren har många starka varumärken och kedjor valt att etablera sig i Västervik. Både i externhandeln och i stadskärnan. Vilka som etablerar sig och var de hamnar är sällan en slump.

- Fastighetsägarna, handeln och kommunen jobbar tillsammans med att utveckla Västervik som handelsplats och Västervik Framåt gör analyser utifrån kundernas önskemål och hur staden kan utvecklas bäst, säger Kenth Carlsson, ordförande i Fastighetsägare i Västerviks stad. Det är ett långsiktigt arbete och vi är extra måna om att även stadskärnan ska vara attraktiv när den externa handeln växer.

För Västerviks kommun har handeln blivit en allt viktigare näring, då det är en bransch i tillväxt som skapar nya arbetstillfällen.

- Vi har samverkat med fastighetsägare och handel sedan 2008 kring ett stort antal frågor som rör handels- och stadsutveckling. Det är ett arbete som tar tid och det är först nu som vi ser effekten. HUI:s siffror är ett kvitto på att vi jobbar med rätt saker! Och det gäller såväl stadskärnan, som externhandeln och Gamleby. Vi har en fin blandning av personliga butiker och nationella handelskedjor i kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Harald Hjalmarsson.

Tips på företag att kontakta som etablerat verksamhet i Västervik de senaste åren:

MQ, Chatrine Eriksson, tel 070-953 86 26

Gina Tricot, Maria Hedberg, tel 0490- 343 00

ICA Maxi, Katharina Arvidsson, tel 070-606 55 21

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)