Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressinbjudan: Vattentankar drar igång i Västervik måndag 3 februari

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2020-01-31

vinjettbild vad vore vi utan vatten?

Just nu pågår den regionomfattande kampanjen Vattentankar, om vattnets betydelse i Kalmar län. Varje enskild kommun i länet äger en vecka var i kampanjen som går under namnet vattentankar. Ägandeskapet överförs från kommun till kommun med en budkavle i form av en glasflaska. Glasflaskan är designad av glaskonstnär Robert Oldergaard på Öland av återvunnet glas. Varje värdkommun häller i en deciliter av sitt vatten i flaskan innan den förs vidare.

När kampanjen tillsammans med budkavlen gått hela länet runt och flaskan är full av samlat vatten från länets alla kommuner, överlämnas denna till nationella vattenstämman som i år kommer att hållas i Kalmar. Denna vecka är det Västerviks kommun som tar över budkavlen från Oskarshamns kommun och överlämnande sker vid Solstadström på måndag klockan 10.

Foto på karaff Vattentankar av Kalmar kommun

Budkavlen i projektet Vattentankar är en karaff gjord av återvunnet glas. Foto Kalmar kommun.

På plats finns kommunfullmäktiges ordförande Sverker Thorén och Anders Fröberg från samhällsbyggnadsenheten.

  • Vad: Överlämnande av budkavlen Vattentankar från Oskarshamns kommun
  • Var: Solstadström, vid gamla stenbron över strömmen
  • Dag: Måndag 3 februari
  • Tid: Klockan 10.00

Välkommen!

- Vattenfrågan är helt avgörande för att vi ska kunna fortsätta utveckla kommunen, säger Sverker Thorén, kommunfullmäktiges ordförande (L), som fortsätter:
- Det blir allt viktigare från år till år och vi behöver växla upp arbetet. Det känns som att vi har goda förutsättningar i och med att vi politiker är eniga om att det är en prioriterad fråga.

Inom Västerviks kommun hanteras VA-frågorna av Västervik Miljö och Energi AB men många angränsande frågor som miljötillsyn och dagvattenhantering ligger inom de kommunala förvaltningarna.
- Vi samarbetar kring de här frågorna dagligen och utvecklingsarbetet går framåt, menar Anders Fröberg, Vattensamordnare på Samhällsbyggnadsenheten. Han fortsätter:
- Klimatförändringarna med längre torrperioder och skyfall blir allt mer kännbara för oss. Vi behöver försäkra oss om att vi hanterar vattnet som den värdefulla naturresurs den är.

Detta gör vi under vattenveckan:

Måndag 3 februari

Mottagande av budkavle – vattenkaraff i Solstadström, Stenbron. Solstadström utgör gräns mot Oskarshamns kommun. Vatten från Oskarshamn mynnar i Solstadström och Gåsfjärden vid Blankaholm. Marströmmens vattenråd visar vattenåtgärder i Solstadström.

Måndag-fredag

Information om utmaningar för långsiktig vattenförsörjning och utmaningar inom vattenområdet via kommunens hemsida och sociala medier.
Vattenkaraffen finns under veckan på naturum Västervik som har fokuserat extra på vatten denna vecka. Besök gärna naturum Västervik under veckan. De arbetar med information inom vatten och miljö, med en stark koppling till Östersjön. Tillsammans med Västervik Miljö & Energi sker information i skolorna.

Torsdag 6 februari

På kvällen anordnas föreläsning om vattenskydd inom de gröna näringarna. Arrangemanget ordnas i samarbete mellan LRF:s kommungrupp och Västerviks kommun.

Måndag 10 februari

Budkavlen – Vattenkaraffen lämnas vidare till Vimmerby kommun vid sjön Yxern som ligger delvis i Västerviks kommun och delvis i Vimmerby kommun. Det pågår ett intensivt arbete med att förändra regleringen av sjön så att vattennivåerna varierar mindre och efterliknar mer naturliga förhållanden. Botorpsströmmens vattenråd är mycket engagerade i frågan.

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.