Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Västerviks kommuns integrationsstrateg Elisabet Sjöstrand rivstartar

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

2015-11-11

Under oktober började Elisabet Sjöstrand sin tjänst som integrationsstrateg på Västerviks kommun, en tjänst som är nyinrättad för att arbeta med att realisera kommunens nya strategi för integration av nya svenskar i samhället utrikes födda kommuninnevånare.

Elisabet har redan sjösatt flera olika idéer för att komma igång med integrationsarbetet snabbt. En av nyheterna kallas "Västerviksvärdar", där familjer i Västervik kommer kunna anmäla sig själva som en slags värdar eller faddrar för en nyanländ familj. Projektet är i uppstartsfas och kommunfullmäktiges ledamöter har fått möjlighet att medverka initial. En annan idé som redan fått vingar är Facebookgruppen "Nyanländ i Västervik, Newcomer in Västervik", som nått över sju tusen läsare redan i sin första vecka.

Elisabet Sjöstrand är en nygammal medarbetare hos Västerviks kommun, som bland mycket annat har ansvarat för kommunens lyckosamma praktikprojekt för några år sedan. Men Elisabet har många andra erfarenheter inom området, inte minst av att själv ta sig in andra länders kulturer och arbetsmarknader efter flera år i utlandstjänst i länder som Oman, Brasilien och Burma.

- Jag har 14 års erfarenhet som invandrare i fyra olika världsdelar. Bland annat har jag arbetat med etablering av stor svensk koloni i samband med en Teliaetablering i Brasilien 1998, där vi till exempel startade svensk skolundervisning. Nyligen jobbade jag även för en Qatariägd telekomoperatör i Burma under ett par månader. Där var jag mobility manager och arbetade för att etablera internationella nyanställda med boenden, transporter, skolgång. Allra senast arbetade jag som rådgivare åt en schweizisk ideell organisation som arbetar med lärlingsprogram för barn i utanförskap och från mycket fattiga förhållanden i Yangon.

- Man skulle kunna säga att jag har omvända och annorlunda perspektiv som jag nu tar med mig in i strategiarbetet, säger Elisabet om sin bakgrund.

Elisabet Sjöstrand beskriver själv vad hon tycker är viktigt i arbetet med integrationsstrategin, med rubrikerna samverkan, former att mötas och arbetslivet knäckfrågor:

Samverkan

- Former för samarbete för att främja integration och se varje nytillkommen utrikes född kommuninnevånare som en tillgång. Hur kan föreningsliv, arbetsliv och kommun arbeta tillsammans för detta? Vi behöver forum för dialog där vi börjar med föreningslivet som kommer bli inbjudna till Mejeriet den 10 december. Där kommer vi att informera, inspirera och prata integration tillsammans. Integrationsfonden kommer vara ett viktigt verktyg där föreningar och organisationer kan söka medel för aktiviteter och projekt som främjar integration, riktlinjer är under framtagande och presenteras den 10 december.

Former för att mötas

- Vi behöver bjuda in till möten, öppna dörren och släppa in, både i arbetslivet men även på ett individuellt enskilt plan. Jag hoppas att värdskapsprojektet, som nu befinner sig i sin linda och kommer vara igång fullt ut i början av 2016, ska hitta de personer och familjer som är intresserade av att vara värdar för våra nyanlända, hjälpa till att slussa in dem in i vårt samhälle och ge dem en möjlighet att i trygg omgivning prova sin stapplande svenska och att stå för det goda bemötandet.

Arbetslivet en knäckfråga

- Vägledarperspektivet säger mig att vi behöver kunna erbjuda nya former av arbetslivsorientering för den här målgruppen. Jag tittar på att en tidig väg in, individuella studiebesök med struktur utifrån individens behov av orientering. En möjlighet att mäta och väga sin kompetens på ett enkelt sätt. Den yrkesverksamme nyanlände behöver få möjlighet att komma innanför dörren på en arbetsplats där hen känner igen sig, ser en tillhörighet, och inte för så länge sen var en viktig resurs och kompetent medarbetare i sitt hemland. Den platsen finns i Sverige också. Vi behöver tidigt visa på möjligheten, men i detta också visa på nödvändigheten med det svenska språket.

En nyhet som också kommer att påverka Elisabet Sjöstrands arbete är att kommunstyrelsen har beslutat att utöka jobbkommisionens ansvar för frågor inom integrationsområdet med en tydlig och nödvändig inriktning mot arbetslivet.

För mer information, vänligen kontakta

Elisabet Sjöstrand

Integrationsstrateg, enheten för arbete och kompetens

0490-25 50 75

elisabet.sjostrand@vastervik.se

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun