Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Arbete påbörjat för att göra Stora Trädgårdsgatan i Västervik till huvudled

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

2018-05-23

Västerviks kommun har nu påbörjat arbetet med att göra stora delar av Stora Trädgårdsgatan till huvudled. En av anledningarna är att delar av Stora Trädgårdsgatan också är bussled och denna förändring kommer att underlätta för alla bussar som trafikerar sträckan och som idag har väjningsplikt enligt högerregeln.

- Genomförandet kommer att ske etappvis och börjar med att sträckan Stora Trädgårdsgatan från korsningen med Köningsmarksgatan, till korsningen med Perugatan görs till huvudled. Anslutande gator får då väjningsplikt före utfart, säger Christer Ramström, planerare på enheten för Samhällsbyggnad, som också berättar om att väjningsplikt för utfart på Stora Trädgårdsgatan införs på en ännu längre sträcka:
- För de gator som korsar Stora Trädgårdsgatan mellan Perugatan och Albert Tengers väg kommer också väjningsplikt att föreskrivas i avvaktan på beslut om att även införa huvudled på denna sträcka

karta ny väjningsplikt stora trädgårdsgatan

- Parallellt gör vi även förbättringar för de som cyklar på Stora Trädgårdsgatan och Bågvägen. Cykelfält kommer att målas upp på båda sidor av Stora Trädgårdsgatan mellan Köningsmarksgatan och fram till Breviksrondellen. Längre fram kommer sträckan från Breviksrondellen fram till Perugatan att få en separerad gång- och cykelväg på ena sidan av gatan. Cykelstråket kommer även att kompletteras på Bågvägen i en kommande etapp, säger Christer Ramström avslutande.

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun