Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Arbetet vid Slottsholmen fortsätter – bland annat med trädfällning torsdag och fredag

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

2018-08-07

Arbetet med att försköna Slottsholmen i Västervik fortsätter, under torsdag och fredag 9 och 10 augusti kommer trädfällning att genomföras i området.

Kommunens samhällsbyggnadsenhet fortsätter att genomföra de beslutade förbättringar som kommunen avsatt budgetmedel till i området runt slottsruinen i Västervik. Bland de åtgärder som nu står på tur finns arbete med nya gångvägar, belysning och möblering. På torsdag och fredag denna vecka kommer också gamla och sjuka träd att ersättas med nya träd.

Kommunens samhällsbyggnadsenhet står för beställningarna av arbetet och projekteringsingenjör Christer Sneitz säger så här om trädfällningen:

- Det finns flera träd i området som behöver tas ner. När nu Slottsholmen har blivit så populär som den blivit under sommaren är det viktigt att vi tänker på säkerheten och nedfallande grenar skulle kunna utgöra en riskfaktor, säger Christer Sneitz.
- Det är viktigt att poängtera att vi planterar nya träd på alla platser där vi tar ner gamla. Växtligheten i området är en mycket viktig ingrediens i helheten, säger Christer Sneitz avslutande.

- Det är väldigt viktigt att arbetet fortsätter med att göra området runt slottsruinen attraktivt och tillgängligt, säger Tomas Kronståhl, kommunstyrelsens ordförande (S) i Västerviks kommun och fortsätter:
- Den här sommaren har verkligen visat vilken viktig roll slottsruinen med omgivning spelar för Västervik och hela vår kommun.

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun