Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Arkeologisk utgrävning Läroverksplan i Västervik, påverkar parkeringsplatsen från 5 oktober

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

2017-10-04

Västerviks kommun planerar att bygga en ny parkeringslösning på Läroverksplan framför Ellen Keyskolan i Västervik. De flesta av Västerviks kommuninvånare känner nog till Läroverksplan, men få vet nog att detta också är en begravningsplats för de personer som föll offer för pestens härjningar åren 1710-11. Under vecka 41 kommer en arkeologisk förundersökning att genomföras på platsen med anledning av de framtida exploateringsplanerna.

Christer Ramström, planerare på kommunens enhet för samhällsbyggnad, kommenterar parkeringsfrågan på Läroverksplan:
- Av praktiska skäl töms hela parkeringsplatsen torsdag 5 oktober för att arbetsplatsen ska kunna etableras för utgrävningen. Därefter kommer olika delar av parkeringen att åter kunna användas under vecka 41, men räkna inte med att parkeringen kan tas i full användning förrän under vecka 42.
- Det är angeläget att undersöka alla förutsättningar när vi vill bebygga platsen med fler parkeringar, behovet av fler parkeringsplatser är stort i centrala Västervik. Undersökningen kommer att ge svar på hur vi ska gå vidare med frågan. Vi beklagar självklart att bilister får hitta andra parkeringsplatser under tiden som arbetet pågår, men på lång sikt hoppas vi att detta vara en del av lösningen för fler centrala parkeringsplatser.

En exploatering av det här slaget, på en plats som med stor sannolikhet rymmer en dold fornlämning, kräver tillstånd enligt Kulturmiljölagen. Inför ett sådant beslut har länsstyrelsen därför beslutat att en förundersökning ska göras i den del av Läroverksplan som i framtiden kan bli aktuell att bebygga. Syftet med undersökningen är att klargöra vilken typ av fornlämning som kan beröras av en framtida byggnation och för att få ett så bra planeringsunderlag som möjligt.

Inom exploateringsytan kan man förväntas finna stadslager i form av byggnadslämningar och kulturlager, spår efter stadsnära odling med referens till 1700-talets kartmaterial, men också pestkyrkogården Dödlyckan finns inom eller i anslutning till aktuellt område.

Läs historiska bakgrunden om platsen Läroverksplan i Västervik, samt mer fakta om arkeologin på platsen här

Uppdaterad information 20171013

Utgrävningen är färdig och parkeringsplatsen återställs måndag och tisdag 16-17 oktober. Från och med onsdag 18 oktober är parkeringsplatsen åter öppen igen.

För mer information, vänligen kontakta

Bruno Nilsson,

Samhällsbyggnadschef, enheten för samhällsbyggnad, Västerviks kommun
Mejl: bruno.nilsson@vastervik.se
Telefon: 0490-25 40 67 / 0705-92 97 25

Daniel Tedenlind,

Länsstyrelsen i Kalmar län
Telefon: 010-223 85 66

Veronica Palm,

Västerviks Museum ,
Mejl: veronica@vasterviksmuseum.se,
Telefon: 0490-211 77

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun