Pressmeddelande: Årsmöte och framtidskonferens för Sveriges 101 ekokommuner

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2016-04-15

Västerviks kommun är en av Sveriges 101 ekokommuner och nu har föreningen haft årsmöte och framtidskonferens under 3 dagar i Jönköping.

Västerviks kommun har representerats av Anna Bodjo (MP) och hållbarhetsstrateg Gun Lindberg. Dagarna har förutom årsmötet fyllts av föreläsningar och studiebesök på temat hållbarhet och utveckling.

- Det har varit allt från hur man får bort gifter från förskolor för att skapa hälsosamma miljöer för våra barn till hur man förbättrar förutsättningarna för våra ekosystemtjänster genom att anlägga blomsterängar och fixa bihotell. Vi har också fått veta hur Ekokommuner arbetar internationellt i Chile och Etiopen, säger Anna Bodjo, miljöpartistisk kommunstyrelseledamot utsedd att delta på årsmötet och framtidskonferensen.

- Hållbarhet är viktigast av allt. Vi får aldrig tappa fokus på vad som är vår viktigaste uppgift som styrande politiker. Vi har också lärt oss verktyg och metoder som vi kommer att använda i det fortsatta arbetet hemma, säger Anna Bodjo avslutande.

- Medlemskapet i Sveriges Ekokommuner är ett bra forum för samarbete. Vi kan lära av varandra genom goda exempel så att vi kan utveckla våra metoder för att sluta kretsloppen och minska gifterna i vår vardag, säger Gun Lindberg, hållbarhetsstrateg på Västerviks kommun.

För mer information, vänligen kontakta

Anna Bodjo (MP),

ledamot kommunstyrelsen
anna.bodjo.pol@vastervik.se

Gun Lindberg,

hållbarhetsstrateg, enheten för samhällsbyggnad,
gun.lindberg@vastervik.se
0490-25 48 13

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)